: Філософія

Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу

Забужко Оксана Стефанівна

Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу

2006

У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютности постаті Шевченка в українській духовній культурі? На який образ-себе запрограмував він Україну своїм міфом, у культурі Нового Часу типологічно найближчим до дантівського? Які метафізичні смисли земної історії чаяться зашифрованими в Шевченковому тексті, коли підходити до нього з ключем не тільки християнської філософії та європейського романтизму, а й традиційної української демонології? Чи існує в історії «національна» версія...
Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період

Забужко Оксана Стефанівна

Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період

2006

Це перша праця, в якій філософія національної ідеї розглядається як самостійна інтелектуальна течія, що сягає далеко за межі політології — до питань про сутність і сенс національного буття. На широкому історико-культурному матеріалі автор досліджує місце цієї течії в європейській — і, спеціально, українській — свідомості новітнього часу (XIX — поч. XX ст.). Окремий розділ присвячено національно-екзистенційним пошукам І. Франка, в чиїй особі сконцентровано духовний досвід переломового для долі...
Відповідь на критику моєї роботи «Що потрібно федеративній республіці» (фраґмент)

Ясперс Карл Теодор (Karl Theodor Jaspers)

Відповідь на критику моєї роботи «Що потрібно федеративній республіці» (фраґмент)

1997

Фрагмент праці Карла Ясперса «Відповідь на критику моєї роботи «Що потрібно федеративній республіці» у перекладі Тараса Возняка.
Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія

Сміт Ентоні Дейвід (Anthony D. Smith)

Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія

2004

Автор надає стислий і зрозумілий вступ до головних понять та різновидів націоналістичної ідеології; чіткий аналіз основних конкурентних систем понять і теорій націй та націоналізму — примордіалізму, переніалізму, модернізму та етносимволізму.
Сфери, які зачіпає книжка, доволі широкі, а праця — міждисциплінарна, бо сюди залучено ідеї історії, політології, соціології й антропології. Завершує книгу стислий виклад основних положень суто авторського, «етносимволічного», підходу до історії та...
Мафія

Штепа Павло

Мафія

2002

Книга «Мафiя» (1971) — вищий етап iсторико-філософського синтезу творчості Павла Штепи. У книзі на багатому історичному матеріалі, фактах, свідченнях розповідається про діяльність манiпулятора свiтової гри двох останнiх третин двадцятого столiття — всесвiтньої мафiї — страшної фiнансової потуги, яка поєднує в собi наймахровiший фiнансовий капiталiзм з псевдосоцiалiстичною iдеологiєю i по сутi становить собою єдине цiле, попри свiй умовний розподiл на захiдний «лiберальний демократизм» та...
Світотворче слово Олеся Бердника

Метельова Тетяна Олександрівна

Світотворче слово Олеся Бердника

Є книги, які відтворюють дух часу. Вони становлять історичну спадщину людства. Є книги, які концентрують культурні змісти, належні якомусь народу. Вони є вмістом національної скарбниці. Є книги, що поєднують те й інше. Такі ми називаємо шедеврами, культурними подіями. А є й ті, що поєднують все часове загальнолюдське з концентровано національним. Вони, архетипові книги-міфи. Ними тримається людство. До останніх належить і «Зоряний Корсар» Олеся Бердника. Диво дивне: відблиски епох і культур,...
Моральні листи до Луцілія

Сенека Луцій Анней (Lucius Annaeus Sĕnĕca minor)

Моральні листи до Луцілія

«Моральні листи до Луцилія» (лат. Epistulae morales ad Lucilium) — збірка із 124 листів, написаних Сенекою Молодшим наприкінці його життя, після відходу з політики. Вони адресовані Луцилію Молодшому, прокуратору Сицилії (він відомий тільки через листування із Сенекою). Автором українського перекладу збірки є Андрій Содомора.
Всього збірка налічує 124 листи різного розміру, кожен з яких починається фразою «Сенека вітає свого Луцілія!» (лат. Seneca Lucilio suo salutem), а закінчується...
Філософія українства

Коваль Роман Миколайович

Філософія українства

Публіцистично-філософський збірник статей та промов визначного українського історика та державного діяча Романа Коваля.
Велике вчення

Конфуцій (孔子; Confucius)

Велике вчення

(1). Шлях великого вчення полягає у проясненні ясної благодаті, спорідненні з народом, утвердженні у досконалому добрі.
(2). За знанням (того, як) утвердитися (в досконалому добрі), йде (духовне) укріплення,
за укріпленням іде здатність до спокою,
за спокоєм іде здатність до упокорення,
за упокоренням іде здатність до міркувань,
за міркуваннями іде здатність утверджуватися (в досконалому добрі)...
До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН). Аналітичний огляд

Касьянов Георгій Володимирович

До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН). Аналітичний огляд

2003

В брошурі подано науковий огляд історії формування та розвитку базових світоглядних і політичних настанов Організації українських націоналістів (ОУН). Проаналізовано зміни в ідеологічних програмах різних відгалужень ОУН — "бандерівців", "мельниківців", "двійкарів", їхня політична еволюція. Ідеологія ОУН розглядається в контексті інших подібних течій та на тлі сучасних наукових розробок.
Притчі

Каснер Рудольф (Rudolf Kassner)

Притчі

З німецької переклав Олег КУЗЬМЕНКО
Гельдерлін та сутність поезії

Гайдеґґер Мартін (Martin Heidegger)

Гельдерлін та сутність поезії

1998

Чому в пошуках сутности поезії я звертаюся до творчости саме Гельдерліна? Чому не Гомера чи Софокла, не Верґілія чи Данте, не Шекспіра чи Ґете? Адже у творах цих поетів утілено не менше поетичного, причому навіть наочніше, ніж у рано й раптово обірваній творчості Гельдерліна.
Будувати, проживати, мислити

Гайдеґґер Мартін (Martin Heidegger)

Будувати, проживати, мислити

1998

Ця лекція є спробою осмислити проживання і будування. Осмислення будування, про котре тут йдеться, не претендує на відкриття якоїсь урбаністичної концепції чи встановлення якихось будівельних стандартів. Ця спроба осмислення не подає будування з точки зору будівництва і техніки, а прослідковує його аж до того обшару, куди відносить те, що є.
Вірш і розмова

Ґадамер Ганс-Ґеорґ (Hans-Georg Gadamer)

Вірш і розмова

2002

До книжки есеїстики видатного німецького філософа-герменевта Ганса-Ґеорґа Ґадамера увійшли вибрані тексти 1966–1989 рр., які містять спроби наблизитися до вірша. Золоті сторінки німецькомовної поезії Ґадамер прагне осмислити власне як уважний читач, не претендуючи на вичерпний літературознавчий аналіз.
Гельдерлін та майбутнє

Ґадамер Ганс-Ґеорґ (Hans-Georg Gadamer)

Гельдерлін та майбутнє

У 1943 році випала сота річниця з дня смерти Фрідріха Гельдерліна. З цієї причини Гельдерлін став предметом загальної уваги, як це буває лише з тими, хто дуже глибоко запав у душу народу. Зрештою, це була цікавість особливого роду, вона мала у собі щось від гарячкової оборони...
Арістос

Фаулз Джон Роберт (John Robert Fowles)

Арістос

2003

Джон Фаулз – один з найяскравіших представників англійської інтелектуальної прози, відомий читачеві романами «Колекціонер», «Маг», «Жінка французького лейтенанта», «Вежа з чорного дерева», «Деніел Мартін», «Мантиса», «Примха».
Книга «Арістос» – єдина в його доробку суто філософська праця.
"Економіка природокористування"

Черевко Георгій Владиславович

"Економіка природокористування"

1995

Черевко Г. В., Яцків М. I. Економіка природокористування. — Львів: Світ, 1995 — 208 с. Для студентів :) РЕЦЕНЗЕНТИ: професор, доктор сільськогосподарських наук Р. М. Панас (Львівський сільськогосподарський інститут) професор, доктор економічних наук/ Р.. Михасюк (Львівський державний університет) Черевко Г.В., Яцків М.I. Економіка природокористування. – Львів: Світ, 1995. – 208 с. Львовский национальный аграрный университет (ЛНАУ) Дублян. У посібнику викладено наукові основи раціонального...
Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій

Забужко Оксана Стефанівна

Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій

2007

Хто ми — Україна чи Малоросія? Європа чи Росія? Чи українська релігійність — це те саме, що візантійське православ'я? Звідки взялись тамплієри на берегах Дніпра? Яку таємницю берегли «таємні товариства» малоросійських дворян XIX ст.? Звідки в «Лісовій пісні» зашифрована легенда про Грааль? Чи й справді українці — це «селянська нація»? В чому різниця між демократією і хамократією? В чому полягав модерний «український проект» і чи вдалося нам його реалізувати?..
Нова книжка провідної...
Золоті Ворота

Бердник Олесь (Олександр) Павлович

Золоті Ворота

2008

«Вся моя літературна та громадська діяльність була спрямована до розкриття у читача вищого космічного рівня мислення, чуття, творчості», — писав Олесь Бердник. Славнозвісний фантаст-дисидент належав до тих рідкісних людей, які здатні відкинути все тимчасове і поверхове, думати одвічними архетипами, жити категоріями Всесвіту, Світла, Любові.
Але пориваючись до вищих сфер, Олесь Бердник ніколи не забував і про Матір-Націю, любов до якої сформувала його творчу сутність. Тож прикметно, що у...
Альтернативна Еволюція

Бердник Олесь (Олександр) Павлович

Альтернативна Еволюція

2007

Для чого людина приходить у цей світ?
У чому критерій її Буття?
Яка стежка суджена нашій планеті у III тисячолітті?
Олесь Бердник намагається відповісти на ці запитання у творах, які увійшли до цієї збірки. Автор стверджує: «Альтернативна Еволюція» — ось шлях у майбутнє. Людина покликана засівати поле Буття квітами Любові й Радості. Але зараз над світом гримить поєдинок Світла й Мороку, краси і потворності, — і доля світу залежить від кожного з нас.
До збірки увійшли:...

Жанри

Підписатися на новини

.