Проза

Лисичка і журавель

Франко Іван Якович

Лисичка і журавель

Українська народна казка в обробці Івана Франка
Лисичка і рак

Франко Іван Якович

Лисичка і рак

2001

Зустрілася Лисичка з Раком. Стала й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним насміхатися:

— Ну, та й швидкий же ти, нема що й казати! Справжній неборак! А скажи мені, Раче-небораче, чи то правда, що тебе раз по дріжджі послали, а ти аж через рік з дріжджами прийшов та й ті посеред хати розілляв?
Українські гетьмани Брюховецький та Тетеря

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Українські гетьмани Брюховецький та Тетеря

Після гетьмана Юрія Хмельницького на Україні стали два гетьмани. На східній Україні, на чорній раді в Ніжині 1668 року, козаки й народ вибрали гетьманом Івана Брюховецького, на західній Україні, в Корсуні, козацька старшина настановила гетьманом Павла Тетерю.
Од того часу Україна розділилась на дві половини по Дніпро: Полтавщина й Чернігівщина зостались під московським царем; Київщина, Волинь та Поділля знов піддались під польського короля.
Старо-світські батюшки та матушки

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Старо-світські батюшки та матушки

1965

У повісті-хроніці І. С. Нечуя-Левицького (1838– 1918) з неперевершеним гумором, іноді навіть карикатурно змальовано життя українського духовенства 20—40-х років минулого століття. Читача захоплюватимуть смішні пригоди і старосвітських, і новітніх батюшок і матушок – численні «гарбузи» Балабухи, «скакання в гречку» його попаді Олесі, запопадливість у хазяйстві дружини Харитона Моссаковського. Глузуючи з духовенства, письменник з теплою симпатією показав народ, його побут, його несміливі спроби...
Старі гультяї

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Старі гультяї

1966

Які пишні ле­ва­ди та ого­ро­ди в селі Труш­ках, в Ва­сильківщині, з по­чат­ку літа! І по до­лині над дов­гим ста­вом, і по обид­ва бе­ре­ги річки Рас­та­виці, скрізь роз­ляг­лись ле­ва­ди та ого­ро­ди, не­на­че зе­ле­не мо­ре. Рас­та­ви­ця зви­вається та шу­мить між зе­ле­ни­ми вер­ба­ми, не­на­че те­че дов­гим звив­час­тим ко­ри­до­ром, то роз­ли­ває во­ду по ши­ро­ких, плис­ко­ва­тих міли­нах, то знов зби­рає до­ку­пи роз­ли­ту во­ду і знов хо­вається між дво­ма зе­ле­ни­ми вер­бо­ви­ми...
Скривджені й нескривджені

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Скривджені й нескривджені

«Скривджені й нескривджені» є симпатичним літературним експериментом. Сам Іван Нечуй-Левицький цей текст назвав «легенда індуська», тобто він є варіацією на тему індійського міфу про виникнення дощу, грому та блискавиці. Прочитайте історію Місяцю, Зірниці та Громовика!
Семен Палій Герой Українського народа

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Семен Палій Герой Українського народа

«Семен Палій. Герой українського народу» є коротким текстом, що присвячений історичній особі Семена Палія. Іван Нечуй-Левицький досліджує цю постать як історик і фольклорист. Цікаво, що письменник велику увагу звертає на масив народних пісень про Івана мазепу та Семена Палія, адже, на його думку, саме народні пісні допоможуть зрозуміти деякі нюанси цієї історії.
Роковий український ярмарок

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Роковий український ярмарок

1966

Високоповажна Олександро Михайлівно!

Вам, мабуть, не доводилось бачити таких силенних ярмарків, як цей, що стає тутечки в Білій Церкві, роковий ярмарок на спаса.

Серед Білої Церкви такий здоровецький пляц, як на Подолі коло Братства, а серед його мурований гостинний ряд, так само як є на Подолі, з двором всередині, з чотирма брамами, з крамницями на південь — на два поверхи, бо пляц згористий, а на північ на один поверх. Ставили цей мур графи Браніцькі, щоб звити торговельне кубло для...
Причепа

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Причепа

1965

— Любить мене чоловік, та й є за що!. Не зазнала я розкоші, зате ж зазнала кохання. Коли б же швидше йшов милий обідати зо мною!

Немає там справдішнього горя, де панує щира, гаряча, за все надаряюча, щастям наділяюча любов!.

Пішла Ганя виглядати чоловіка, вийшла в сад і сад собою закрасила, по садочку похожала, а очима на веселий яр раз у раз поглядала.
Поміж ворогами

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Поміж ворогами

Повість «Поміж ворогами» присвячена життю провінційного містечка та його мешканців. Отець Артемій не може видати заміж наймолодшу доньку, його дружина ніяк не змириться з «мужичими» смаками сусідів, високі чини доволі рідко проїздять повз провінційний куточок, люди не беруться до громадянської активності, писар пише ущипливі бездарні памфлети, а місцеві пліткарки розлучають щасливі пари.
Побіда Хмельницького під Збаражем і Зборовом

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Побіда Хмельницького під Збаражем і Зборовом

Іван Нечуй-Левицький є класиком української літератури. Він працював у численних жанрах і з численними темами. Його внесок в українську літературу важко переоцінити. Саме цей письменник ввів низку нових тем, мотивів і сюжетів і літературний процес.
«Побіда Хмельницького під Збаражем і Зборовом» є за жанром «оповіданнє з давніх часів», як його визначає сам Іван Нечуй-Левицький. Назва оповідання вичерпно свідчить про його зміст. Хочеться деталей? Читайте в оповіданні.
Органи російських партій

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Органи російських партій

1998

Всі великоруські журнали і газети цього часу можна розділити тільки на дві категорії: на європейську, або ліберальну, і на московську, або консервативну.

Ще недавно в Росії ліберальніші журнали звалися "западническими", а люди того прямування – "западниками". Московська невеличка частина журналів звичайне зветься в Росії "слав'янофільською". Ми в "Правді" ще попереду перемінили те слово на правдивіше, назвавши московську партію "слов'яноїдською", або "восточною", ще лучче "азійською".
Ніч на Дніпрі

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Ніч на Дніпрі

1967

В петрівку 1877 ро­ку я приїхав на Ук­раїну й заїхав у Київ. Наш київський кру­жок зібрав­ся в од­но­го в най­ви­датніших на­ших вче­них, доб­родія Ж., щоб йо­го привітать, бо він тільки що магістру­вав­ся в універ­си­теті з ве­ли­ким поспіхом. Яка ве­се­ла роз­мо­ва бу­ла тоді в нас! Скільки мрій, скільки га­док та га­ря­чих ба­жаннів щас­тя й долі для рідно­го краю ви­ли­ва­лось в нашій роз­мові! Над­ворі бу­ла го­ди­на: ти­хо, яс­но, ве­се­ло, як бу­ло ве­се­ло й яс­но і в на­ших мо­ло­дих...
Микола Джеря

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Микола Джеря

1965

Микола Джеря — соціально-побутова повість І. Нечуя-Левицького, присвячена Миколі Лисенку.
Контраст між покликанням людини до чогось високого та її щоденним життям, яке руйнує такі прагнення.
Тема твору: розповідь про життя Миколи Джері та його сім'ї, а також змалювання життя людей під гнітом панщини та боротьбу з нею.
Ідея твору: показати незламний дух народу, його непокірність панам.
Уперше надруковано в журналі «Правда», 1878, № 1. Зберігся чорновий автограф повісті, який знаходиться у...
Князь Єремія Вишневецький

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Князь Єремія Вишневецький

Єремія Вишневецький — історичний персонаж, жорстокий магнат, відомий своїми розправами над повсталими козаками та селянами. У романі видатного українського письменника Івана Семеновича Нечуя-Левицького розповідається про життя князя Вишневецького, яке переплітається з трагічною історією України XVII століття, де живі заздрять мертвим, а запеклого ворога важко відрізнити від рідного брата. У виданні також представлені інші історичні твори Нечуя-Левицького. Нариси «Побіда Хмельницького під...
Хрестини

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Хрестини

Терешко Пізнюр був чо­ловік за­мож­ний. Йо­го зна­ли по всій око­лиці, бо він був пе­редніше п'ять год во­лос­ним стар­ши­ною. За ті п'ять год він над­бав уся­ко­го над­бан­ня: пос­та­вив собі но­ву чи­ма­лу ха­ту, ще й при­ку­пив кільки де­ся­тин по­ля з за­пас­ної землі. По­ля в йо­го бу­ло чи­ма­ло. Са­ди­ба йо­го роз­ки­ну­ла­ся з не­ве­лич­ко­го при­гор­ка на­низ до са­мої Росі. По­над бе­ре­гом розс­те­ля­ла­ся дов­га ле­ва­да на зе­ле­них лу­ках. Бу­ли в йо­го й пок­ладні гроші, він...
Гетьман Іван Виговський

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Гетьман Іван Виговський

1899

Роман класика українського письменства Івана Нечуя-Левицького «Гетьман Іван Виговський» за радянських часів старанно замовчувався. Іще б пак — адже йдеться в ньому про напрочуд складний період нашої історії: приєднання волелюбної Української козацької держави до Московського царства і переконаний спротив, який чинило цьому все свідоме українство. У центрі оповіді образ генерального писаря Війська Запорозького, а відтак і гетьмана України Івана Виговського, під проводом якою наші вояки завдали...
Гастролі

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Гастролі

Присвячується М. В. Ли­сен­кові

Артист київської опер­ної спілки Фле­гонт Пет­ро­вич Літо­шевський, після важ­кої зимньої праці в опері, од­по­чи­вав на волі в своїй власній оселі, в од­но­му здо­ро­во­му містеч­ку над Рос­сю в Київщині. Вже ми­ну­ло років зо три, як він, за­ро­бив­ши чи­ма­ло гро­шей, ку­пив собі край містеч­ка чи­ма­лу міщанську осе­лю з дом­ком та з чи­ма­лим са­доч­ком над самісіньким бе­ре­гом Росі. Ха­та бу­ла прос­та, міщанська, хоч не ду­же ста­ра, але тісна й...
Без пуття

Нечуй-Левицький Іван Семенович

Без пуття

Павлусь Ма­лин­ка був гар­ний з ли­ця, мов чор­ня­вий та ку­че­ря­вий бог Апол­лон. Нас­ту­ся Са­мусівна бу­ла пиш­на на вро­ду, мов Аф­родіта, кот­ра тільки що ви­хо­пи­лась з морської піни на хви­лях, але ще не по­мо­ли­ла­ся бо­гу, не вми­лась і не об­тер­ла га­разд руш­ни­ком морської піни на ви­ду. Нас­ту­ся бу­ла гар­на, але тро­хи бліду­ва­та, ніби втом­ле­на, або тро­хи за­ниділа, ніби во­на дві ночі поспіль тан­цю­ва­ла на балі. Во­на бу­ла знач­но­го, ба­га­то­го ро­ду, а він ще...
Перунові стріли

Логвин Юрій Григорович

Перунові стріли

2011

Під час великої розбудови Києва князем Ярославом Мудрим до Києва з глухих деревлянських лісів вирушають парубок із малим племінником. У дорозі та в стольнім граді на них чекають несподівані пригоди. Проте оповіді про звитяжних предків надихають долати будь-які перешкоди у цих та подальших мандрах.

Жанри

Підписатися на новини

.