Наука, Освіта

Зібрання творів у 12 томах. Том 1

Українка Леся

Зібрання творів у 12 томах. Том 1

Зібрання творів Лесі Українки у дванадцяти томах здійснюється за Постановою Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів Української РСР від 17 липня 1970 р. «Про відзначення 100-річчя з дня народження Лесі Українки». До цього Зібрання входять поетичні, драматичні, прозові, літературно-критичні і публіцистичні твори письменниці, а також переклади, записи народної творчості, листи.
Дане видання є науково-критичне, розраховане на широке коло читачів. Порівняно з попереднім десятитомним...
Україна та Росія. Як брати горщики побили

Журавльов Денис Володимирович

Україна та Росія. Як брати горщики побили

2009

Українці та росіяни віддавна живуть поруч, і між ними тривалий час існують певні політичні, культурні й міжетнічні зв'язки. У цій книжці автор пропонує читачам кілька стислих нарисів, що присвячені важливим і доволі суперечливим моментам україно-російських відносин від XV й до початку XX століття. Написана на підґрунті класичних історичних джерел і новітніх досліджень, книжка буде цікавою не лише фахівцям–історикам, а й насамперед усім тим, хто не байдужий до минувшини України та її взаємин...
Війна світів

Уеллс Герберт (Herbert George Wells)

Війна світів

«Війна світів» (англ. The War of the Worlds) — фантастичний роман англійського письменника Герберта Веллса. Написаний у 1897 році.

Роман описує вторгнення прибульців (марсіян) на Землю. Сюжет роману був підказаний братом письменника — йому й присвячена «Війна світів».
Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921

Удовиченко Олександр Іванович

Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921

1995

Автор книжки – генерал-поручник армії УНР Олександр Удовиченко – стояв біля витоків українського війська та пройшов з ним увесь бойовий шлях аж до відступу з України в листопаді 1920 року. Начальник штабу Гайдамацького коша Слобідської України, що уславився взяттям Арсеналу, командир Третьої Стрілецької Залізної дивізії, яка перемогла більшовиків під час Вапнярської операції – генерал Удовиченко стисло та водночас повно виклав історію подій, учасником яких був сам. Подається за виданням:...
Революційна стихія. Зимовий похід 1919-20 pp. Спомини

Тютюнник Юрій Йосипович

Революційна стихія. Зимовий похід 1919-20 pp. Спомини

2004

Минає час, і учасники боротьби забувають факти. Великий і неоцінимий, кров'ю найкращих синів народу куплений досвід, може бути втрачений для загалу нації. Досвід боротьби є найдорожчим національним скарбом, і мусимо його передати в цілості молодшим поколінням, що мають нас заступити в будучих етапах боротьби. Пишу на підставі документів і фактів, які маю у своєму розпорядженні, чи які мені відомі. Будучи сам учасником боротьби, я не подаю виключно фактів та документів, утримуючись від оцінки...
Яничарство як психiчна хвороба

Триліс Василь

Яничарство як психiчна хвороба

Мiжкультурний покруч – явище, за всієї своєї протиприродностi, таке поширене в Українi, що про нього треба говорити в першу чергу. Строго кажучи, на Землi майже не залишилося чистих етносiв i, вiдповiдно, чистих культур, тому кожна людина є якоюсь мiрою мiжкультурним покручем. Але якщо у здоровiших народiв домiшки незначнi й скоріш дiють як каталiзатор розвитку й збагачення основної етнiчної культури, то у нас маємо проблему майже масового покруцтва.
Бої Хмельницького

Тис Юрій (Крохмалюк Юрій)

Бої Хмельницького

1954

В роботі Юрій Тис-Крохмалюка "Бої Хмельницького" розглядаються наступні питання: Військо часів Хмельницького, бій під Жовтими водами (29-го квітня - 16-го травня 1648 р.), Бій під Корсунем (25-го - 26-го травня 1648 р.), бій під Пилявцями (20-го - 23-го вересня 1648 р.), бій під Бестечком (28-го червня - 10-го липня 1651 р.), бій під Батогом (1-го - 2-го червня 1652 р.).
Герої Українського неба. Пілоти Визвольної Війни 1917-1920 рр.

Тинченко Ярослав Юрійович

Герої Українського неба. Пілоти Визвольної Війни 1917-1920 рр.

2010

Нове дослідження Ярослава Тинченка присвячене українській авіації доби Визвольної війни 1917–1921 рр. та її авіаторам. У книзі вміщено велику кількість світлин, частина з яких публікується вперше. Як додаток на останніх сторінках видання подано зображення якісних реконструкцій літаків, які перебували на службі УНР та ЗОУНР протягом 1917–1921 рр.
Видання серії «MILITARIA UCRAINICA» здійснюється в рамках просвітницьких проектів Центру соціогуманітарних досліджень ім. В’ячеслава Липинського.
Офіцерський корпус Армії УНР (1917—1921) кн. 2

Тинченко Ярослав Юрійович

Офіцерський корпус Армії УНР (1917—1921) кн. 2

2011

Друга книга «Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки» є продовженням дослідження, присвяченого командирам часів Визвольної війни 1917—1921 рр. У першому розділі книги показано спадковість військових традицій, який існував між козацькою старшиною часів Гетьманщини, офіцерським корпусом Російської імператорської армії та старшинами Армії УНР. Другий розділ оповідає про створення українських збройних сил та формування їх старшинського корпусу протягом 1917—1921 рр. Нарешті, у...
Хто такі совки, або Антологія совка

Алберда Тарас

Хто такі совки, або Антологія совка

Спроб соціологічного дослідження «радянських людей» у «їх власну епоху» налічується чимало. Одне з найбільших емпіричних досліджень – Гарвардський проект (Inkeles, Bauer 1959) – мало на меті отримати «з перших рук» інформацію про функціонування радянського суспільства. Збір даних здійснювався в 1949-1951 роках на території Західної Німеччини, Австрії і США серед переміщених осіб і емігрантів, у недалекому минулому – громадян СРСР. Під час глибокого біографічного інтерв’ювання (329...
Вибрані твори в двох томах. Том 1

Сосюра Володимир Миколайович

Вибрані твори в двох томах. Том 1

2000

До першого тому творів В. М. Сосюри увійшли вибрані вірші та поеми, опубліковані переважно в прижиттєвих виданнях збірок та окремих книг, а також деякі твори, що не друкувалися за життя автора або перебували під забороною тоталітарної системи. Частина з них переховувалася у спецфондах державних архівів України чи навіть в архівах спецслужб сусідніх із Україною держав, зокрема КДБ Білорусі. Тексти усіх творів друкуються за рукописами або публікаціями, які не зазнали редакторських втручань чи...
Хроніка нищення української мови

Сушко Роман, Левицький Мирослав

Хроніка нищення української мови

2012

У цьому виданні, у короткій формі показано, що русифікація України ніяк не була самочинним, природнім процесом, як це намагаються доводити аполегети імперії, а цілеспрямованою державною політикою всіх російських режимів, починаючи від доби Романових, закінчуючи нинішнім режимом Путіна. Викладені факти базуються на енциклопедичних та історичних виданнях різних часів та століть.
Мазепинці: Український сепаратизм на початку ХVIII ст.

Субтельний Орест Мирославович

Мазепинці: Український сепаратизм на початку ХVIII ст.

У книзі вже відомого в Україні канадського історика і політолога аналізується один з найважливіших і найбільш фальсифікованих у радянській науці періодів української історії - перша половина XVІІІ ст. на підставі численних документів у контексті європейської історії висвітлюється діяльність гетьманів Мазепи, Орлика та їхніх однодумців, показується її вплив на українське самостійництво XІX-XX ст.
Україна у революційну добу. Рік 1920

Солдатенко Валерій Федорович

Україна у революційну добу. Рік 1920

2010

Остання, четверта книга історичних есе-хронік присвячена відтворенню й оцінці подій 1920 р. в Україні. Завершальний етап громадянської війни ознаменувався вирішальними перемогами Червоної армії над польськими інтервентами, залишками білогвардійських військ. Практично вичерпаними виявилися потенції Української національно-демократичної революції і повстанського руху, в тому числі махновського. З відновленням радянської влади на переважній частині України починалася нова історична доба....
Україна у революційну добу. Рік 1919

Солдатенко Валерій Федорович

Україна у революційну добу. Рік 1919

2010

Чергова книга серії «Україна в революційну добу» присвячена відтворенню подій одного із найдраматичніших, найсуперечливіших історичних періодів, коли громадянська війна, відсіч зовнішнім агресіям сягли апогею — 1919 року.
У центрі уваги — аналіз протиборства, взаємодій і взаємовпливів сил, які уособлювали передусім соціальні й національні начала, коли майбутня доля народу вирішувалася на фронтах, що краяли Україну, жорстко перевіряючи практикою істинність, життєспроможність суспільних...
Україна у революційну добу. Рік 1918

Солдатенко Валерій Федорович

Україна у революційну добу. Рік 1918

2010

У виданні робиться спроба в хронологічній послідовності відтворити розвиток історичних подій в Україні на переламному рубежі – в добу революцій 1917-1920 рр.
Продовжуючи розповідь про революційну добу в Україні, слід відразу відзначити, що рік 1918 виявився особливо „щедрим” на карколомні зміни, „плідним” на запропоновані й апробовані варіанти суспільного поступу, моделі державницької організації.
Насправді, саме в цьому році виявили себе, і при тому, досить масштабно, потужно,...
Україна у революційну добу. Рік 1917

Солдатенко Валерій Федорович

Україна у революційну добу. Рік 1917

2010

У виданні робиться спроба в хронологічній послідовності відтворити розвиток історичних подій в Україні на переламному рубежі — в добу революцій 1917–1920 рр.
Перша книга присвячена 1917 року, протягом якого відбулися Лютнева й Жовтнева революції, розпочалася й набрала значних масштабів Українська національно-демократична революція. Розкривається взаємозв’язок, взаємовплив соціальних і національно-визвольних процесів, що останнім часом досліджуються здебільшого як самостійні, окремі...
Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди

Солдатенко Валерій Федорович

Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди

2011

Книга репрезентує новітні напрацювання автора у дослідженні революційної доби 1917–1920 рр. в Україні. Науковий інтерес зосереджується на ключових проблемах: співвідношенні соціальних та національних детермінант як органічних складових суспільних процесів, напрямів боротьби, домінантних ідейно-політичних і партійних тенденціях, дискусійних аспектах непростого осягнення і реалістичного відтворення комплексної картини досвіду однієї із найскладніших сторінок вітчизняного минулого.
Для...
Брехня і правда про Велику Вітчизняну

Соболєв Юрій

Брехня і правда про Велику Вітчизняну

Велика Перемога не потребує брехні, яка налипла на неї стараннями радянського агітпропу і яку до цього часу продовжують транслювати на пострадянському просторі, й зрозуміти, що очищення історії Великої Вітчизняної війни від інсинуацій не применшить подвигу народу, дасть змогу виявити істинних, а не дутих, призначених героїв і показати всю трагічність і велич цієї епохальної події.
Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія

Сміт Ентоні Дейвід (Anthony D. Smith)

Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія

2004

Автор надає стислий і зрозумілий вступ до головних понять та різновидів націоналістичної ідеології; чіткий аналіз основних конкурентних систем понять і теорій націй та націоналізму — примордіалізму, переніалізму, модернізму та етносимволізму.
Сфери, які зачіпає книжка, доволі широкі, а праця — міждисциплінарна, бо сюди залучено ідеї історії, політології, соціології й антропології. Завершує книгу стислий виклад основних положень суто авторського, «етносимволічного», підходу до історії та...

Жанри

Підписатися на новини

.