Закон України про оплату праці

Анотація

Цей Закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання (далі – підприємства), а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.

Зміст

ЗАКОН УКРАЇНИ. Про оплату праці
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Заробітна плата
Стаття 2. Структура заробітної плати
Стаття 3. Мінімальна заробітна плата
Стаття 4. Джерела коштів на оплату праці
Стаття 5. Система організації оплати праці
Стаття 6. Тарифна система оплати праці
Стаття 7. Законодавство про оплату праці
Розділ II ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати праці
Стаття 9. Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати
Стаття 10. Порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної заробітної плати
Стаття 11. Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати і порядок їх встановлення
Стаття 12. Інші норми і гарантії в оплаті праці
Стаття 13. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету
Розділ III ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Стаття 14. Система договірного регулювання оплати праці
Стаття 15. Організація оплати праці на підприємствах
Стаття 16. Організація оплати праці на підприємствах і в організаціях, яким з бюджету виділяються дотації
Стаття 17. Оплата праці працівників, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності галузі (підгалузі)
Стаття 18. Оплата праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад
Стаття 19. Оплата праці за сумісництвом
Стаття 20. Оплата праці за контрактом
Розділ IV ПРАВА ПРАЦІВНИКА НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ЇХ ЗАХИСТ
Стаття 21. Права працівника на оплату праці
Стаття 22. Гарантії дотримання прав щодо оплати праці
Стаття 23. Форми виплати заробітної плати
Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати
Стаття 25. Заборона обмежень працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою
Стаття 26. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати
Стаття 27. Порядок обчислення середньої заробітної плати
Стаття 28. Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства
Стаття 29. Повідомлення працівників про умови оплати праці
Стаття 30. Повідомлення працівника про розміри оплати праці
Стаття 31. Відомості про оплату праці працівника
Стаття 32. Вирішення трудових спорів з питань оплати праці
Стаття 33. Індексація заробітної плати
Стаття 34. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з затримкою термінів її виплати
Розділ V ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 35. Контроль за додержанням законодавства про оплату праці
Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці
Мова: Українська

Поділіться вашими враженнями про книгу

Інші твори автора

.