Червона армія і рейхсвер: військово-технічна співпраця у 1922— 1933 рр.

,

Анотація

У монографії на основі системного аналізу широкої джерель­ної бази та наукової літератури досліджуються та аналізуються основні напрями, форми, наслідки військово-технічного співро­бітництва СРСР та Веймарської республіки у 1922— 1933 роках, періоду, що і на сьогоднішній день залишається найменш дослідженим у історіографії радянсько-німецьких військово- політичних зв'язків першої половини XX століття. Детально прослідковуються й висвітлюються деякі закономірності та особливості співробітництва, завдяки яким відбудовується й розвивається військовий потенціал в обох країнах, характеризу­ються зовнішньополітичні фактори, які обумовили розвиток військового співробітництва між країнами з урахуванням міжна­родної ситуації та внутрішніх соціальних і політичних факторів.

Розрахована на науковців та викладачів вузів, студентів ви­щих навчальних закладів, учителів шкіл, музеєзнавців та всіх, хто цікавиться історією.
Київ
Генеза
2008
248 сторінок
Мова: Українська
ISBN 978-966-504-794-0

Поділіться вашими враженнями про книгу

.