Україна у революційну добу. Рік 1920

Анотація

Остання, четверта книга історичних есе-хронік присвячена відтворенню й оцінці подій 1920 р. в Україні. Завершальний етап громадянської війни ознаменувався вирішальними перемогами Червоної армії над польськими інтервентами, залишками білогвардійських військ. Практично вичерпаними виявилися потенції Української національно-демократичної революції і повстанського руху, в тому числі махновського. З відновленням радянської влади на переважній частині України починалася нова історична доба.
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України (протокол № 4 від 29 вересня 2009 р.)

Зміст

Солдатенко В. Ф УКРАЇНА В РЕВОЛЮЦІЙНУ ДОБУ Рік 1917
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТОРУВАННЯ НЕЗВОРОТНОСТІ
РОЗДІЛ ІІ. ПРОТИБОРСТВО І ВПІВДІЯ
РОЗДІЛ ІІІ. З ПОЛЯКАМИ В УКРАЇНУ
РОЗДІЛ ІV. ЗА СОЦІАЛЬНУ Й НАЦІОНАЛЬНУ ГАРМОНІЮ
РОЗДІЛ V. КІНЕЦЬ РОКУ: МІЖ ВІЙНОЮ І МИРОМ
РОЗДІЛ VІ. МОМЕНТ ІСТИНИ (роздуми про революції та їх роль в українській історії)
КІЛЬКА АБЗАЦІВ ЗАМІСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЯ
Київ
Світогляд
2010
Мова: Українська
ISBN 978-966-8837-22-7

Поділіться вашими враженнями про книгу

.