Вступ до інженерії програмного забезпечення

Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет
М. О. Сидоров
ВСТУП ДО ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Курс лекцій Київ
Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» 2010
УДК 004.4(042.4) ББК з 973.20-018.2я7 С 347
Рецензент: S. А. Резніченко- канд.фіз.-мат.наук (Інститут програмних систем HAH України); В, А. Дерецький - канд.фіз.-мат.наук (Інститут програмних систем HAH України); В. А. Хоменко - канд.техн. наук, доц. (Національний авіаційний університет)
Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № 14 від 03.07.2008p.).
Сидоров М. О.
С 347 Вступ до інженерії програмного забезпечення : курс лекцій / М.О.Сидоров. - К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. -112 с.
ISBN 978-966-598-626-3
У курсі лекцій викладено основні положення інженерії програмного забезпечення.
Для студентів напряму 6.050103 "Програмна інженерія".
УДК 004.4(042.4) ББК з 973.20-018.2я7
ISBN 978-966-598-266-3 © Сидоров М.О.. 2010

Зміст

ВСТУП
Модуль І ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Розділ 1. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1.1. Умови виникнення інженерії програмного забезпечення
1.2. Інженерія програмного забезпечення - інженерна галузь
Розділ 2. КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2.1. Культура інженерії програмного забезпечення
2.2. Моделі зрілості процесів, що відбуваються на підприємстві
Розділ 3. ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ І СИСТЕМИ
3.1. Програми і програмування
3.2. Продукти інженерії програмного забезпечення, продукція і програмне забезпечення
3.3. Системи програмного забезпечення
Розділ 4. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. СКЛАДОВІ
4.1. Життєвий цикл програмного забезпечення
4.2. Процеси
4.3. Ресурси
4.4. Продукти
Модуль ІІ МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПРОЦЕСИ, ПРОДУКТИ, РЕСУРСИ
Розділ 5. ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
5.1. Пряма інженерія
5.2. Обернена інженерія
5.3. Емпірична інженерія програмного забезпечення
Розділ 6. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. МОДЕЛЮВАННЯ
6.1. Базові моделі
6.2. Типи моделей життєвого циклу
Розділ 7. МОДЕЛІ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
7.1. Одиниці розміру програмного забезпечення
7.2. Методи і моделі оцінювання вартості програмного забезпечення
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Київ
Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк»
2010
112 сторінок
Мова: Українська
ISBN 978-966-598-626-3

Поділіться вашими враженнями про книгу

Жанри

Підписатися на новини

.