Конституційне право зарубіжних країн

Анотація

Відповідно до навчальної програми з конституційного права зарубіжних країн у Загальній частині навчального посібника розкрито поняття коиституційно-правового регулювання; розглянуто устрій та державну політику, політичні партії та партійні системи, політичні режими, державний устрій, форми правління, вищі та місцеві органи влади тощо. В Особливій частині висвітлено питання конституційного права окремих країн світу, які належать до різних правових систем сучасності.
Призначений для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, а також працівників органів державної влади.

Зміст

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
За загальною редакцією В. О. Ріяки
Вступ
Розділ 1 Поняття конституційного право зарубіжних країн
§ 1. Конституційне право як галузь права — в зарубіжних країнах
§ 2. Конституційне право зарубіжних країн як наука
§ 3. Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна
Розділ 2 Наука конституційного права
§ І. Виникнення конституційного право як самостійної галузі юридичної науки
§ 2. Еволюція науки конституційного права до Другої світової війни
§ 3. Розвиток сучасної науки конституційного права
Розділ З Конституції зарубіжних країн
§ 1. Поняття конституції
§ 2. Зміст конституцій
§ 3. Форма і структура конституцій
§ 4. Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституції
Розділ 4 Конституційно-правові основи суспільного ладу
§ 1. Форми власності
§ 2. Соціальна структура суспільства
§ 3. Політична система
Розділ 5 Політичні партії і партійні системи
§ 1. Партійні системи
§ 2. Функції політичних партій
§ 3. Класифікація політичних партій
§ 4. Інституціоналізація політичних партій
§ 5. Підприємницькі організації
Розділ 6 Політичний режим
§ 1. Поняття політичного режиму
§ 2. Демократичний режим
§ 3. Авторитарний режим
Розділ 7 Конституційно-правовий статус людини і громадянина
§ 1. Способи набуття і втрати громадянства
§ 2. Проблема подвійного громадянства, апатриди, правовий статус іноземних громадян
§ 3. Рівність і заборона дискримінації
§ 4. Конституційні права та свободи
§ 5. Судовий то інший юридичний захист прав і свобод
§ 6. Міжнародно-правовий захист прав людини
Розділ 8 Політико-територіольний устрій держави
§ 1. Поняття політико-територіального устрою
§ 2. Унітарна форма політико-територіального устрою
§ 3. Федеративна форма політико-територіального устрою
§ 4. Автономні утворення у зарубіжних державах
Розділ 9 Вибори і референдум у зарубіжних країнах
§ 1. Вибори: поняття, соціальне призначення та політична роль. Конституційно-правове регулювання
§ 2. Виборче право та його основні принципи
§ 3. Виборчий процес, його основні стадії. Гарантії законності виборчих дій
§ 4. Виборчі системи
§ 5. Референдум у зарубіжних країнах
Розділ 10 Форми правління
§ 1. Поняття форми правління
§ 2. Монархія
§ 3. Республіка
§ 4. Змішані форми правління
Розділ 11 Парламент
§ 1. Поняття парламенту та парламентаризму
§ 2. Компетенція парламенту
Розділ 12 Глава держави
§ 1. Поняття інституту глави держави
§ 2. Порядок заміщення посади глави держави
§ 3. Повноваження глави держави
Розділ 13 Уряд
§ 1. Місце уряду в системі вищих органів державної влади
§ 2. Порядок формування і структура урядів
§ 3. Функції урядів
Розділ 14 Конституційний контроль у зарубіжних країнах
§ 1. Поняття конституційного контролю (нагляду)
§ 2. Види конституційного контролю
§ 3. Органи конституційного контролю
§ 4. Компетенція органів конституційного контролю
§ 5. Порядок розгляду то вирішення справ в органах конституційного контролю
Розділ 15 Судова влада в зарубіжних країнах
§ 1. Поняття судової влади і її місце в системі розподілу влади
§ 2. Конституційні основи організації судової влади
§ 3. Системи судових органів Органи і посадові особи, які сприяють здійсненню судової влади
§ 4. Конституційний статус суддів у зарубіжних країнах
§ 5. Конституційні принципи здійснення судової влади
Розділ 16 Місцеве управління у зарубіжних країнах
§ 1. Поняття місцевого управління і місцевого самоврядування в зарубіжних країнах
§ 2. Системи місцевого управління
§ 3. Структура, склад і порядок роботи органів місцевого управління
§ 4. Компетенція органів місцевого управління та їх відносини з центральними органами держави
Розділ 17 Конституційне врегулювання зовнішньої політики зарубіжних країн
§ 1. Державні інтереси зарубіжних країн Конституційні принципи зовнішньої політики зарубіжних країн
§ 2. Визнання обмежень державного суверенітету і участь у міжнародних союзах
§ 3. Конституційне розмежування зовнішньополітичних повноважень між федерацією та її суб'єктами
§ 4. Розподіл зовнішньополітичних повноважень між вищими органами державної влади та управління
Розділ 18 Особливості конституційного право, держав-членів Європейського Союзу
§ 1. Правова природа Європейського Союзу
§ 2. Правовий статус громадян Європейського Союзу
§ 3. Правовий статус держав-членів у Європейському Союзі
§ 4. Конституційно-правове регулювання членства держав у Європейському Союзі
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Розділ 19 Основи конституційного права Сполучених Штатів Америки
§ 1. Конституція
§ 2. Білль про права. Поправки
§ 3. Соціально-економічна система
§ 4. Вищі органи державної влади
§ 5. Судова влада
§ 6. Американський федералізм
§ 7. Місцеве самоврядування та управління
Розділ 20 Основи конституційного право. Федеративної Республіки Німеччина
§ 1. Конституція
§ 2. Партії і вибори
§ 3. Основи державного ладу
§ 4. Вищі органи державної влади
§ 5. Федералізм і самоврядування
§ 6. Судова система
Розділ 21 Основи конституційного права Франції
§ 1. Конституція
§ 2. Правове регулювання громадських об'єднань
§ 3. Вибори і референдум
§ 4. Вищі органи державної влади
§ 5. Регіональне і місцеве управління та самоврядування
§ 6. Судова влада
Розділ 22 Основи конституційного право Великобританії
§ 1. Конституція
§ 2. Конституційно-правовий статус людини та громадянина
§ 3. Політичні партії та партійна система
§ 4. Вищі органи державної влади
§ 5. Судова влада
§ 6. Політико-територіальний устрій. Організація влади на місцях
Розділ 23 Основи конституційного право. Італії
§ 1. Конституція
§ 2. Права й обов'язки громадян
§ 3. Виборче право і система. Референдум
§ 4. Вищі органи державної влади
§ 5. Конституційний суд
§ 6. Обласна автономія і місцеве самоврядування
§ 7. Судова система
Розділ 24 Основи конституційного права Швейцарії
§ 1. Конституція
§ 2. Конституційні основи правового статусу людини і громадянина
§ 3. Партійна система і політичні партії
§ 4.Вибори і референдум
§ 5. Вищі органи державної влади
§ 6. Політико-територіальний устрій
§ 7. Місцеве самоврядування
Розділ 25 Основи конституційного право Канади
§ 1. Конституція Канади
§ 2. Основи правового статусу особи
§ 3. Вищі органи державної влади
§ 4. Федералізм Канади, правове положення провінцій, місцеве самоврядування і управління
§ 5. Судова система Канади
Розділ 26 Основи конституційного право Російської Федерації
§ 1. Конституція РФ 1993 p
§ 2. Федеративний устрій
§ 3. Вищі органи державної влади
§ 4. Конституційний Суд Російської Федерації
§ 5. Місцеве самоврядування
Розділ 27 Основи конституційного право Польщі
§ 1. Конституція Польщі
§ 2. Вищі органи державної влади
§ 3. Конституційний трибунал, державний трибунал, найвища палата контролю. Уповноважений з прав громадян
§ 4. Зміна Конституції
§ 5. Місцеве самоврядування
Розділ 28 Основи конституційного право Болгарії
§ 1. Конституція
§ 2. Конституційні основи правового статусу особи
§ 3. Конституційні основи суспільного ладу
§ 4. Вищі органи державної влади
§ 5. Судова влада та правоохоронні органи
Розділ 29 Основи конституційного право. Китайської Народної Республіки
§ 1. Конституцій
§ 2. Політична система
§ 3. Виборча система
§ 4. Система державних органів
§ 5. Органи суду і прокуратури
§ 6. Національно-державний устрій
§ 7. Адміністративно-територіальний поділ
Розділ 30 Основи конституційного право Японії
§ 1. Конституція
§ 2. Основи правового статусу особи
§ 3. Вищі органи державної влади
§ 4. Судова влада
§ 5. Місцеве самоврядування і управління
Розділ 31 Основи конституційного право Бразилії
§ 1. Конституція
§ 2. Основи правового статусу особи
§ 3. Вищі органи державної влади
§ 4. Конституційний нагляд
§ 5. Бразильський федералізм
§ 6. Місцеве самоврядування і управління
Київ
Юрінком Інтер
2006
Мова: Українська

Поділіться вашими враженнями про книгу

Жанри

Підписатися на новини

.