Основи загальної психології. Том II

, , , , ,

Анотація

У посібнику розглядаються основні положення психології, необхідні для ефективного засвоєння теорії шляхом залучення студентів до активного процесу пізнання психічних явищ. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, запитання для самоконтролю, словник термінів, практичні завдання для семінарських занять: завдання, вправи для саморозвитку, методики дослідження психічних процесів, станів і властивостей, тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів, список використаної та рекомендованої літератури. Тексти для додаткового читання сприятимуть поглибленню знань студентів.
Навчальний посібник розраховано насамперед на студентів і викладачів психології.

Зміст

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
Розділ 5. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ
5.1. Емоції та почуття
1. Поняття про емоції і почуття
2. Фізіологічні механізми емоцій та почуттів
3. Базові емоції
4. Прояв емоцій і почуттів
5. Види емоційних станів та їх загальна характеристика
6. Вищі почуття
Запитання для самоконтролю
Словник термінів
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Методика дослідження емоцій та почуттів
Тестові завдання для перевірки знань
Теми рефератів
Список використаної літератури
Список рекомендованої літератури
5.2 ВОЛЯ
1. Поняття волі та її функцій
2. Типи критеріїв волі та локус контролю. Вольові дії
3. Фази та ознаки вольових дій
4. Основні вольові якості особистості
5. Розвиток та виховання вольової активності людини
Запитання для самоконтролю
Словник термінів
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Методики діагностики волі
Тестові завдання для перевірки знань
Теми рефератів
Список використаної літератури
Список рекомендованої літератури
МОДУЛЬ ІІІ
Розділ 6. ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
6.1 ТЕМПЕРАМЕНТ
1. Поняття про темперамент
2. Фізіологічні основи темпераменту
3. Психологічна характеристика темпераменту
4. Головні властивості темпераменту
5. Темперамент і особистість
6. Вплив темпераменту на діяльність людини
Запитання для самоконтролю
Словник термінів
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Дослідження типу темпераменту
Тестові завдання для перевірки знань
Теми рефератів
Список використаної літератури
Список рекомендованої літератури
6.2 ХАРАКТЕР
1. Поняття про характер
2. Структура характеру
3. Риси характеру
4. Акцентуації характеру
6. Формування характеру
Запитання для самоконтролю
Словник термінів
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Діагностика акцентуацій характеру Г. Шмішека
Тестові завдання для перевірки знань
Теми рефератів
Список використаної літератури
Список рекомендованої літератури
6.3 ЗДІБНОСТІ
1. Поняття про здібності
2. Задатки як природжені передумови розвитку здібностей
3. Види здібностей
4. Рівні здібностей
5. Розвиток здібностей
Запитання для самоконтролю
Словник термінів
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Методики діагностування здібностей
Тестові завдання
Тестові завдання для перевірки знань
Теми рефератів
Список використаної літератури
Список рекомендованої літератури
ГЛОСАРІЙ
ТЕКСТИ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ЧИТАННЯ
МОДУЛЬ І
ПСИХОЛОГИ-ПРАКТИКИ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
САМОСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
МОДУЛЬ ІІ
СМАКОВІ ВІДЧУТТЯ
ЯК ЛЮДИНА СПРИЙМАЄ СВІТ
ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ ВІДКРИТИ СВІЙ ВНУТРІШНІЙ СВІТ
НАЙПРОСТІША ПАМ’ЯТЬ
АНАЛІЗ МИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ ТА МАШИНИ
МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ
УВАГА
ПСИХОЛОГІЯ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ
ГНІВЛИВІ
РОЗЛАДИ ВОЛІ
МОДУЛЬ ІІІ
ТЕОРІЯ ТЕМПЕРАМЕНТІВ. ТИПОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ Е. КРЕЧМЕРА
ХАРАКТЕР І ПОЧЕРК ЛЮДИНИ
ПАРАНОРМАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ
ВИНАХОДИ, ЯКІ ЗМІНИЛИ НАШЕ ЖИТТЯ
Київ
2009
Мова: Українська

Поділіться вашими враженнями про книгу

Жанри

Підписатися на новини

.