Основи загальної психології. Том I

, , , , ,

Анотація

У посібнику розглядаються основні положення психології, необхідні для ефективного засвоєння теорії шляхом залучення студентів до активного процесу пізнання психічних явищ. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, запитання для самоконтролю, словник термінів, практичні завдання для семінарських занять: завдання, вправи для саморозвитку, методики дослідження психічних процесів, станів і властивостей, тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів, список використаної та рекомендованої літератури. Тексти для додаткового читання сприятимуть поглибленню знань студентів.
Навчальний посібник розраховано насамперед на студентів і викладачів психології.

Зміст

Навчальне видання
ПЕРЕДМОВА
МОДУЛЬ І
Розділ 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ
1. Визначення психології як науки, її значення, основні принципи, завдання
2. Наукові та життєві психологічні знання
3. Предмет психології як науки
4. Цілісний підхід до вивчення людини у психології
5. Зв’язок психології з іншими науками
6. Основні галузі психології
7. Методи психології
Запитання для самоконтролю
Словник термінів
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тестові завдання для перевірки знань
Теми рефератів
Список використаної літератури
Розділ 2. РОЗВИТОК ПСИХІКИ ТА СВІДОМОСТІ
1. Становлення загальних форм відображення в живих організмах
2. Розвиток психіки тварин
3. Розвиток психіки і свідомості людини
Запитання для самоконтролю
Словник термінів
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тестові завдання для перевірки знань
Теми рефератів
Список використаної літератури
Розділ 3. ОСОБИСТІСТЬ, ЇЇ РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ
1. Біологічне, соціальне й культурне в людині
2. Взаємозв’язок понять індивід, особистість, індивідуальність
3. Психологічна структура особистості
4. Спрямованість особистості
5. Активність особистості та самоуправління
6. Розвиток і формування особистості
7. Сучасні концепції дослідження особистості
Запитання для самоконтролю
Словник термінів
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Вправи для соціально-психологічного тренінгу
Методики дослідження самосвідомості особистості
Тестові завдання для перевірки знань
Теми рефератів
Список використаної літератури
МОДУЛЬ ІІ
Розділ 4. ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ
4.1 ВІДЧУТТЯ
1. Поняття про відчуття
2. Види відчуттів
3. Властивості відчуттів
Запитання для самоконтролю
Словник термінів
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Методи діагностування відчуттів
Тестові завдання для перевірки знань
Теми рефератів
Список використаної літератури
4.2 СПРИЙМАННЯ
1. Поняття про сприймання, фізіологічні основи сприймання
2. Види сприймань
3. Властивості сприймань
4. Індивідуальні відмінності у сприйманні
5. Розвиток сприймання
Запитання для самоконтролю
Словник термінів
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Методики дослідження сприймання
Тестові завдання для перевірки знань
Теми рефератів
Список використаної літератури
4.3 УЯВА
1. Поняття про уяву та її роль на ранніх етапах розвитку культури
2. Функції уяви
3. Основні характеристики уяви
4. Види уяви
5. Прийоми створення уявних образів
6. Розвиток уяви
Запитання для самоконтролю
Словник термінів
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Методики дослідження уяви
Обробка результатів
Процедури вимірювання творчих здібностей
Тестові завдання для перевірки знань
Теми рефератів
Список використаної літератур:
4.4 Пам’ять
1. Загальне уявлення про пам’ять та її фізіологічні основи
2. Види пам’яті
3. Процеси пам’яті
4. Індивідуальні особливості пам’яті
5. Мнемонічні прийоми запам’ятовування
6. Розвиток пам’яті
Запитання для самоконтролю
Словник термінів
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Методики дослідження пам’яті
Тестові завдання для перевірки знань
Теми рефератів
Список використаної літератури
Список рекомендованої літератури
4.5 УВАГА
1. Поняття про увагу, її природу та значення
2. Види та форми уваги
3. Основні властивості уваги
4. Управління увагою
5. Розвиток уваги
Запитання для самоконтролю
Словник термінів
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Методики дослідження уваги
Тестові завдання для перевірки знань
Теми рефератів
Список використаної літератури
Список рекомендованої літератури
4.6 МИСЛЕННЯ
1. Мислення та його фізіологічні основи
2. Операції мислення
3. Види і форми мислення
4. Індивідуальні особливості мислення
5. Формування і розвиток мислення
Запитання для самоконтролю
Словник термінів
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Методики дослідження мислення
Тестові завдання для перевірки знань
Теми рефератів
Список використаної літератури
Список рекомендованої літератури
4.7 Мовлення
1. Поняття про мовлення
2. Психологічний механізм мовленнєвої діяльності
3. Види мовленнєвої діяльності
4. Розвиток мовлення
5. Поради студентам щодо розвитку зв’язного мовлення:
6. Деякі аспекти мовного етикету українців
Запитання для самоконтролю
Словник термінів
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Методики діагностики мовлення
Тестові завдання для перевірки знань
Теми рефератів
Список використаної літератури
Список рекомендованої літератури
Київ
2009
Мова: Українська

Поділіться вашими враженнями про книгу

Жанри

Підписатися на новини

.