Українська усна народна творчість

,

Анотація

Формувaння суспільствa неможливе без культурних явищ і трaдицій минулого. Нові прогрaми вищої школи потребують нових видaнь, нaсaмперед нaукової тa нaвчaльної літерaтури. У чaс стaновлення нaціонaльної освіти в умовaх держaвності першою проблемою є відсутність підручників, які б по-новому, об'єктивно висвітлювaли ті чи інші нaвчaльні дисципліни, дaвaли повне, не обмежене ідеологічними рaмкaми уявлення про них. Зa роки незaлежності Укрaїни ця проблемa поступово вирішується - з'являються ґрунтовні прaці, що здaтні допомогти студентaм оволодіти необхідною сумою знaнь з фaхових дисциплін...

Зміст

Передмова
Від редактора
Розділ 1. Фольклор і фольклористика
§1. Фактори впливу на розвиток фольклору та його етнічні особливості
§2. Фольклор та фольклористика
§3. Усна народна творчість і професійна художня література
§4. Періодизація фольклору
§5. Напрями та школи фольклористики
Література
Розділ 2. Основні світоглядні системи українського фольклору
§6. Дохристиянські вірування давніх слов'ян
§7. Християнство і його вплив на розвиток української народної словесності
Література
Розділ 3. Магія і міфологія
§8. Магія як найдавніший пласт народної творчості та її форми
§8. Магія як найдавніший пласт народної творчості та її форми
§9. Давня праслов'янська міфологія
Література
Розділ 4. Календарно-обрядова творчість
§10. Ритуально-міфологічна основа зимового циклу календарної обрядовості
§11. Жанри зимового циклу календарно-обрядової творчості
§12. Ритуально-міфологічна основа весняного циклу календарної обрядовості
§13. Жанри весняного циклу календарно-обрядової творчості
§14. Ритуально-міфологічна основа літнього циклу календарної обрядовості
§15. Жанри літнього циклу календарно-обрядової творчості
§16. Ритуально-міфологічна основа осіннього циклу календарної обрядовості
§17. Жанри осіннього циклу календарно-обрядової творчості
§18. Драматизовані календарно-обрядові дійства. Форми функціонування молодіжних громад
§19. Зв'язок жанрів календарно-обрядової творчості з художньою літературою та їх дослідження
Література
Розділ 5. Родинно-обрядова творчість
§20. Весільна обрядовість, її виникнення та становлення
§21. Весілля як драма. Його основні етапи та народнопісенний супровід
§22. Народна обрядовість, пов'язана з народженням дитини
§23. Похоронна обрядовість
§24. Голосіння та їх жанрові різновиди
§25. Обряди, пов'язані з будівництвом дому та новосіллям
§26. Зв'язок жанрів родинно-обрядової творчості з художньою літературою та їх дослідження
Література
Розділ 6. Героїчний епос
§27. Билини
§28. Думи
§29. Історичні пісні. Пісні-хроніки
§30. Зв'язок жанрів героїчного епосу з художньою літературою
Література
Розділ 7. Балади
§31. Українські народні балади, їх тематично-стильові особливості і поетика
§32. Дослідження жанру народної балади та його зв'язок з художньою літературою
Література
Розділ 8. Ліричні пісні
§33. Родинно-побутові пісні
§34. Суспільно-побутові пісні
§35. Танкові пісні
§36. Пісні літературного походження
§37. Романси
§38. Зв'язок жанрів пісенної лірики з художньою літературою та їх дослідження
Література
Розділ 9. Казкова проза
§39. Художньо-стильові особливості казкового епосу
§40. Культово-анімістичні (міфологічні) казки. Звіриний епос
§41. Чарівні (героїчні) казки
§42. Соціально-побутові казки, анекдоти та небилиці
§43. Притчі
§44. Зв'язок народної казкової прози з художньою літературою, збирання та дослідження казкового епосу
Література
Розділ 10. Історична проза
§45. Легенди
§46. Перекази
§47. Народні оповідання. Бувальщини
§48. Поетика жанрів неказкової прози, їх зв'язок з художньою літературою та дослідження
Література
Розділ 11. Пареміографія
§49. Художня природа, жанрові різновиди та класифікація народних паремій
§50. Поетика малих жанрів фольклору
§51. Історичний розвиток паремій, їх зв'язок з писемною літературою та дослідження
§52. Загадки
Література
Розділ 12. Дитячий фольклор
§53. Колискові пісні
§54. Забавлянки
§55. Жанри, які перейшли в дитячий фольклор із загальної народної творчості
§56. Жанри, що виникли в дитячому середовищі. Дитяча пареміографія
§57. Зв'язок дитячого фольклору з художньою літературою та його дослідження
Література
Київ
Знання-Прес
2006
591 сторінок
Мова: Українська

Поділіться вашими враженнями про книгу

Жанри

Підписатися на новини

.