Кодекс законів про працю України

Анотація

Кодекс законів про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці. (Преамбула в редакції Закону N 871-12 від 20.03.91)

Зміст

Кодекс законів про працю України
Глава I – ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1 Завдання Кодексу законів про працю України
Стаття 2 Основні трудові права працівників
Стаття 2-1 Рівність трудових прав громадян України
Стаття 3 Регулювання трудових відносин
Стаття 4 Законодавство про працю
Стаття 5-1 Гарантії забезпечення права громадян на працю
Стаття 7 Особливості регулювання праці деяких категорій працівників
Стаття 8 Регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав
Стаття 8-1 Співвідношення міжнародних договорів про працю і законодавства України
Стаття 9 Недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище працівників
Стаття 9-1 Додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги
Глава II – КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
Стаття 10 Колективний договір
Стаття 11 Сфера укладення колективних договорів
Стаття 12 Сторони колективного договору
Стаття 13 Зміст колективного договору
Стаття 14 Колективні переговори, розробка і укладення колективного договору, відповідальність за його виконання
Стаття 15 Реєстрація колективного договору
Стаття 16 Недійсність умов колективного договору
Стаття 17 Строк чинності колективного договору
Стаття 18 Поширення колективного договору на всіх працівників
Стаття 19 Контроль за виконанням колективного договору
Стаття 20 Звіти про виконання колективного договору
Глава III – ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
Стаття 21 Трудовий договір
Стаття 22 Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору
Стаття 23 Строки трудового договору
Стаття 24 Укладення трудового договору
Стаття 24-1 Реєстрація трудового договору
Стаття 25 Заборона вимагати при укладенні трудового договору деякі відомості та документи
Стаття 25-1 Обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації
Стаття 26 Випробування при прийнятті на роботу
Стаття 27 Строк випробування при прийнятті на роботу
Стаття 28 Результати випробування при прийнятті на роботу
Стаття 29 Обов'язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце
Стаття 30 Обов'язок працівника особисто виконувати доручену йому роботу
Стаття 31 Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
Стаття 32 Переведення на іншу роботу.
Стаття 33 Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором
Стаття 34 Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою
Стаття 36 Підстави припинення трудового договору
Стаття 37 Припинення трудового договору з працівником, направленим за постановою суду на примусове лікування
Стаття 38 Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника
Стаття 39 Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника
Стаття 39-1 Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк
Стаття 40 Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Стаття 41 Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов
Стаття 42 Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці
Стаття 42-1 Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу
Стаття 43 Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)
Стаття 43-1 Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)
Стаття 44 Вихідна допомога
Стаття 45 Розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)
Стаття 46 Відсторонення від роботи
Стаття 47 Обов'язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку
Стаття 48 Трудові книжки
Стаття 49 Видача довідки про роботу та заробітну плату
Глава III-А – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ВИВІЛЬНЮВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Стаття 49-2 Порядок вивільнення працівників
Стаття 49-4 Зайнятість населення
Глава IV – РОБОЧИЙ ЧАС
Стаття 50 Норма тривалості робочого часу
Стаття 51 Скорочена тривалість робочого часу
Стаття 52. П'ятиденний і шестиденний робочий тиждень та тривалість щоденної роботи
Стаття 53 Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів
Стаття 54 Тривалість роботи в нічний час
Стаття 55 Заборона роботи в нічний час
Стаття 56 Неповний робочий час
Стаття 57 Початок і закінчення роботи
Стаття 58 Робота змінами
Стаття 59 Перерви між змінами
Стаття 60 Поділ робочого дня на частини
Стаття 61 Підсумований облік робочого часу
Стаття 62 Обмеження надурочних робіт
Стаття 63 Заборона залучення до надурочних робіт
Стаття 64 Необхідність одержання дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації для проведення надурочних робіт
Стаття 65 Граничні норми застосування надурочних робіт
Глава V – ЧАС ВІДПОЧИНКУ
Стаття 66 Перерва для відпочинку і харчування
Стаття 67 Вихідні дні
Стаття 68 Вихідні дні на підприємствах, в установах, організаціях, пов'язаних з обслуговуванням населення
Стаття 69 Вихідні дні на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях
Стаття 70 Тривалість щотижневого безперервного відпочинку
Стаття 71 Заборона роботи у вихідні дні. Винятковий порядок застосування такої роботи
Стаття 72 Компенсація за роботу у вихідний день
Стаття 73 Святкові і неробочі дні
Стаття 74 Щорічні відпустки
Стаття 75 Тривалість щорічної основної відпустки
Стаття 76 Щорічні додаткові відпустки та їх тривалість
Стаття 77 Творча відпустка
Стаття 78 Невключення днів тимчасової непрацездатності до щорічних відпусток
Стаття 78-1 Неврахування святкових і неробочих днів при визначенні тривалості щорічних відпусток
Стаття 79 Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки
Стаття 80 Перенесення щорічної відпустки
Стаття 81 Право на щорічну відпустку у разі переведення на інше місце роботи
Стаття 82 Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку
Стаття 83 Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки
Стаття 84 Відпустки без збереження заробітної плати
Глава VI – НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Стаття 85 Норми праці
Стаття 86 Запровадження, заміна і перегляд норм праці
Стаття 87 Строк дії норм праці
Стаття 88 Умови праці, які мають враховуватися при розробленні норм виробітку (норм часу) і норм обслуговування
Стаття 89 Заміна і перегляд єдиних і типових норм
Стаття 90 Порядок визначення розцінок при відрядній оплаті праці
Стаття 91 Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції
Стаття 92 Встановлення нормованих завдань при почасовій оплаті праці
Глава VII – ОПЛАТА ПРАЦІ
Стаття 94 Заробітна плата
Стаття 95 Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати
Стаття 96 Тарифна система оплати праці
Стаття 97 Оплата праці на підприємствах, в установах і організаціях
Стаття 98 Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету
Стаття 100 Оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я
Стаття 102-1 Оплата праці за сумісництвом
Стаття 103 Повідомлення працівників про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці
Стаття 104 Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
Стаття 105 Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника
Стаття 106 Оплата роботи в надурочний час
Стаття 107 Оплата роботи у святкові і неробочі дні
Стаття 108 Оплата роботи у нічний час
Стаття 109 Оплата праці за незакінченим відрядним нарядом
Стаття 110 Повідомлення працівника про розміри оплати праці
Стаття 111 Порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку
Стаття 112 Порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком
Стаття 113 Порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції)
Стаття 114 Збереження заробітної плати при переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу і переміщенні
Стаття 115 Строки виплати заробітної плати
Стаття 116 Строки розрахунку при звільненні
Стаття 117 Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні
Глава VIII – ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ
Стаття 118 Гарантії для працівників, обраних на виборні посади
Стаття 119 Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків
Стаття 120 Гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість
Стаття 121 Гарантії і компенсації при службових відрядженнях
Стаття 122 Гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації
Стаття 123 Гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу
Стаття 124 Гарантії для донорів
Стаття 125 Компенсація за зношування інструментів, належних працівникам
Стаття 126 Гарантії для працівників – авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій
Стаття 127 Обмеження відрахувань із заробітної плати
Стаття 128 Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати
Стаття 129 Заборона відрахувань з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат
Глава IX – ГАРАНТІЇ ПРИ ПОКЛАДЕННІ НА ПРАЦІВНИКІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ПІДПРИЄМСТВУ, УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ
Стаття 130 Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників
Стаття 131 Обов'язки власника або уповноваженого ним органу та працівників по збереженню майна
Стаття 132 Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку
Стаття 133 Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників
Стаття 134 Випадки повної матеріальної відповідальності
Стаття 135 Межі матеріальної відповідальності у випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір
Стаття 135-1 Письмові договори про повну матеріальну відповідальність
Стаття 135-2 Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність
Стаття 135-3 Визначення розміру шкоди
Стаття 136 Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником
Стаття 137 Обставини, які підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодування
Стаття 138 Обов'язок доказування наявності умов для покладення матеріальної відповідальності на працівника
Глава X – ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА
Стаття 139 Обов'язки працівників
Стаття 140 Забезпечення трудової дисципліни
Стаття 141 Обов'язки власника або уповноваженого ним органу
Стаття 142 Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положення про дисципліну
Стаття 143 Заохочення за успіхи в роботі
Стаття 144 Порядок застосування заохочень
Стаття 145 Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки
Стаття 146 Заохочення за особливі трудові заслуги
Стаття 147 Стягнення за порушення трудової дисципліни
Стаття 147-1 Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення
Стаття 148 Строк для застосування дисциплінарного стягнення
Стаття 149 Порядок застосування дисциплінарних стягнень
Стаття 150 Оскарження дисциплінарного стягнення
Стаття 151 Зняття дисциплінарного стягнення
Стаття 152 Передача питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу
Глава XI – ОХОРОНА ПРАЦІ
Стаття 153 Створення безпечних і нешкідливих умов праці
Стаття 154 Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва
Стаття 155 Заборона введення в експлуатацію підприємств, які не відповідають вимогам охорони праці
Стаття 156 Заборона передачі у виробництво зразків нових машин та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій, що не відповідають вимогам охорони праці
Стаття 157 Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці
Стаття 158 Обов'язок власника або уповноваженого ним органу щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників
Стаття 159 Обов'язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці
Стаття 160 Контроль за додержанням вимог нормативних актів про охорону праці
Стаття 161 Заходи щодо охорони праці
Стаття 162 Кошти на заходи по охороні праці
Глава XII – ПРАЦЯ ЖІНОК
Стаття 174 Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок
Стаття 175 Обмеження праці жінок на роботах у нічний час
Стаття 176 Заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження
Стаття 177 Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження
Стаття 178 Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
Стаття 179 Відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною
Стаття 180 Приєднання щорічної відпустки до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами
Стаття 181 Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи
Стаття 182 Відпустки жінкам, які усиновили дітей
Стаття 182-1 Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей
Стаття 183 Перерви для годування дитини
Стаття 184 Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей
Стаття 185 Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм матеріальної допомоги
Стаття 186 Обслуговування матері на підприємствах, в організаціях
Стаття 186-1 Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері
Глава XIII – ПРАЦЯ МОЛОДІ
Стаття 187 Права неповнолітніх у трудових правовідносинах
Стаття 188 Вік, з якого допускається прийняття на роботу
Стаття 189 Облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років
Стаття 190 Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років
Стаття 191 Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років
Стаття 192 Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні
Стаття 193 Норми виробітку для молодих робітників
Стаття 194 Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи
Стаття 195 Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років
Стаття 196 Броня прийняття молоді на роботу і професійне навчання на виробництві
Стаття 197 Надання молоді першого робочого місця
Стаття 198 Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років
Стаття 199 Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб
Стаття 200 Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці і побуту молоді
Глава XIV – ПІЛЬГИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОЄДНУЮТЬ РОБОТУ З НАВЧАННЯМ
Стаття 201 Організація виробничого навчання
Стаття 202 Створення необхідних умов для поєднання роботи з навчанням
Стаття 203 Заохочення працівників, які поєднують роботу з навчанням
Стаття 204 Здійснення виробничого навчання в робочий час
Стаття 205 Неприпустимість залучення до роботи, що не стосується спеціальності, яка вивчається
Стаття 206 Надання роботи у відповідності з набутою кваліфікацією
Стаття 207 Оплата праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям
Стаття 208 Пільги для працівників, які навчаються в середніх і професійно-технічних навчальних закладах
Стаття 209 Скорочення робочого часу із збереженням заробітної плати для працівників, які навчаються в середніх загальноосвітніх школах
Стаття 210 Звільнення від роботи без збереження заробітної плати працівників, які навчаються в середніх навчальних закладах
Стаття 211 Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах
Стаття 212 Час надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються в навчальних закладах
Стаття 213 Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах
Стаття 214 Відпустки без збереження заробітної плати працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади
Стаття 215 Пільги працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах
Стаття 216 Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі
Стаття 217 Збереження заробітної плати на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням
Стаття 218 Надання працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах та аспірантурі, вільних від роботи днів
Стаття 219 Оплата проїзду до місця знаходження вищого навчального закладу
Стаття 220 Обмеження надурочних робіт для працівників, які навчаються
Глава XV – ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ
Стаття 221 Органи, які розглядають трудові спори
Стаття 222 Порядок розгляду трудових спорів деяких категорій працівників
Стаття 223 Організація комісій по трудових спорах
Стаття 224 Компетенція комісії по трудових спорах
Стаття 225 Строки звернення до комісії по трудових спорах та порядок прийняття заяв працівника
Стаття 226 Порядок і строки розгляду трудового спору в комісії по трудових спорах
Стаття 227 Порядок прийняття рішень комісією по трудових спорах
Стаття 228 Оскарження рішення комісії по трудових спорах
Стаття 229 Строк виконання рішення комісії по трудових спорах
Стаття 230 Порядок виконання рішення комісії по трудових спорах
Стаття 231 Розгляд трудових спорів у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах
Стаття 232 Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах
Стаття 233 Строки звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за вирішенням трудових спорів
Стаття 234 Поновлення судом строків, пропущених з поважних причин
Стаття 235 Поновлення на роботі та зміна формулювання причин звільнення
Стаття 236 Оплата вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника
Стаття 237 Покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника
Стаття 237-1 Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди
Стаття 238 Задоволення грошових вимог
Стаття 239 Обмеження повороту виконання рішень по трудових спорах
Стаття 240-1 Прийняття рішень органом, що розглядає трудові спори, у разі неможливості поновлення працівника на роботі внаслідок припинення діяльності підприємства, установи, організації
Стаття 241-1 Обчислення строків, передбачених цим Кодексом
Глава XVI – ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ. УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Стаття 243 Право громадян на об'єднання у професійні спілки
Стаття 244 Права професійних спілок, їх об'єднань
Стаття 245 Право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями
Стаття 246 Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях .
Стаття 247 Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації
Стаття 248 Гарантії діяльності профспілок
Стаття 249 Обов'язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для діяльності профспілок
Стаття 250 Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу
Стаття 251 Обов'язок власника або уповноваженого ним органу надавати інформацію на запити профспілок, їх об'єднань
Стаття 252 Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів
Глава XVI – А ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
Стаття 252-1 Трудовий колектив підприємства
Стаття 252-5 Загальні принципи матеріальної заінтересованості трудового колективу в результатах господарської діяльності
Стаття 252-6 Формування колективу бригади
Стаття 252-7 Розподіл колективного заробітку у бригаді із застосуванням коефіцієнта трудової участі
Стаття 252-8 Взаємна відповідальність власника або уповноваженого ним органу і бригади
Глава XVII – ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Стаття 253 Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню
Стаття 254 Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування
Стаття 255 Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
Стаття 256 Пенсійне забезпечення
Глава XVIII – НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ
Стаття 259 Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю
Стаття 260 Державний нагляд за охороною праці
Стаття 263 Повноваження місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутатів у галузі охорони праці
Стаття 265 Відповідальність за порушення законодавства про працю
Мова: Українська

Поділіться вашими враженнями про книгу

Інші твори автора

.