Русь «після Русі». Між короною і булавою. Українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького

, , , ,

Анотація

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках.
• Русь у другій половині XI — першій половині XIII ст.
• Держава Романовичів
• Українські землі й Велике князівство Литовське
• Україна в складі Речі Посполитої
Сьогодні ці теми стали вкрай актуальними, і пропонована книжка може відповісти на чимало питань, які цікавлять і турбують кожного українця.

Зміст

В. Горобець та ін. Русь «після Русі». Між короною і булавою. Українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького
Вступ
Русь: Від зеніту до заходу (друга половина XI — перша половина XIII ст.) (А.Плахонін)
Брати та племінники (1054—1093)
Доба Любецького з’їзду (1093—1113)
Мономах та Мономашичі (1113—1139)
Під укіс (1139—1157)
Доба територіальних земель-князівств
Чернігівська земля
Галицька земля
Волинська земля
Турово-Пінська земля
Смоленська земля
Полоцька земля
Новгород Великий
Ростово-Суздальська, пізніше Володимиро-Суздальська земля
Тмуторокань
Переяславське князівство
Київська земля
Актори та маріонетки (1157—1223)
Присмерк дніпровської Русі (1223—1240)
Замість післямови: Русь і світ
Децентралізація Русі (М. Волощук)
Дещо про терміни і термінологію з нашої середньовічної історії
Як маємо називати: «Галицько-Волинське князівство» чи «Галицько-Волинська держава» за мовою джерел?
Держава Романовичів (1238—1340)
Королівство Русі
Королівство Русі після династії Романовичів
Поширення влади Великого князівства Литовського на Українські землі (Б. Черкас)
«Велика зам’ятня» в Орді
Сині Води: битва 1362 р.
«Двовладдя» на Наддніпрянщині в 1362—1380 рр.
Тохтамиш — примара колишньої могутності
Походи Тамерлана і ярлик Тохтамиша
Політичні процеси у Великому князівстві Литовському наприкінці XIV — у першій половині XV ст. (К.Галушко)
Боротьба Литовсько-Руської держави та Криму за Українські землі в першій третині XVI ст.
Висока литовсько-кримська політика початку XVI ст. (Б. Черкас)
Військові кампанії на українських землях Великого князівства Литовського в 1517—1520 рр.
Воєнно-політичні місії Остафія Дашковича
Хитання терезів
Нова «Вітовтова» політика в дії
Остання спроба Криму дістатися своєї старої мети
Україна в складі Речі Посполитої (В. Горобець)
Народження Речі Посполитої та входження до її складу українських земель
Передумови та приваби унійного процесу
Доленосний сейм у Любліні 1569 р.
«Бо ж ми є народом так поштивим, що жодному народові на світі не поступимось...»
Устрій Речі Посполитої: територія, влада, державні символи
«Король Речі Посполитої — то король королів...»
Вища законодавча влада
Місцеве шляхетське самоврядування
«Шляхтич без уряду — як пес без хвоста»
Судочинство Речі Посполитої
Нове панство нової держави: магнати, шляхта, бояри
Фільварки, магнатські ключі й ординації
Збройні сили держави
Зміцнення шляхетської демократії у Речі Посполитій
Українські землі під владою короля-француза
Друге безкоролів’я Речі Посполитої
«Не глиняний і не мальований», а справжній король
Козацька реформа короля Стефана та становлення реєстрового війська
«Чия влада, того й віра». Релігійні війни в Європі та їх відлуння в Речі Посполитій
«Я не хочу бути королем ваших сумлінь». Поширення реформаційних ідей у Речі Посполитій
Тридентський собор та Контрреформація в Речі Посполитій
Берестейська церковна унія
Словесні війни навколо унії
«З доброй приязні... окрутнє ся великая неприязнь вщела...»
«За церков нашу Восточную, а за веру Греческую голови свої бихми мєлі всі положити...»
Козацькі війни: «за» і «проти» Речі Посполитої
Перша Козацька війна під проводом Криштофа Косинського
Українське козацтво та Священна Ліга
Козацька війна 1594—1596 рр.
Примирення Речі Посполитої з козацтвом в умовах польсько-шведського протистояння початку 1600-х рр.
Участь українського козацтва і шляхти в московській Смуті
Запорожці у війні Зиґмунта III з Москвою
Морські походи запорожців
Похід гетьмана Сагайдачного на Москву
«Сонмище сатанино»: «черкаси»-українці та московити — одновірці чи іновірці?
Хотинське побратимство козаків і «ляхів»
Козацько-татарська співпраця 1620-х рр.
«Лицарська війна» 1625 р.
Кримські виправи козацтва 1628—1629 рр.
«Ото ж унія — лежать русь з поляками». Переяславська війна-«комедія» 1630 р.
«Невинно пролита кров волає до Бога про помсту». Затятість козацьких війн 1630-х рр.
Ілюстрації
Примітки
Харків
Книжний клуб "Клуб сімейного дозвілля"
2016
Мова: Українська
ISBN 978-617-12-0873-5

Поділіться вашими враженнями про книгу

.