Світова гібридна війна: український фронт

Анотація

У колективній монографії, підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України. Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен — як новітній вид глобального протистояння. Детально розглянуто причини та передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному. Аналізуються локальні успіхи нашої держави у протидії ворожим планам РФ за окремими напрямами. Зроблено загальний висновок про доведення Україною своєї спроможності як держави, що відстоює свій суверенітет у боротьбі з агресором. Розглянуті питання реформування міжнародних безпекових інститутів та пошуку балансу сил у новій, гібридній реальності. Розраховано на політиків, політичних аналітиків, державних службовців вищої ланки, науковців у сфері безпекознавства. Результати дослідження зацікавлять освітян, представників громадянського суспільства, а також національно свідомих громадян. ISBN 978-966-03-7760-8 © Національний інститут стратегічних досліджень, 2017

Зміст

Володимир Горбулін Світова гібридна війна: український фронт
Слова вдячності
Передмова
Джерела гібридної війни
Розділ 1. Феномен гібридної війни
1.1. Гібридна війна як новітній конфлікт і як форма глобального протистояння
1.2. Концептуалізація терміна
1.3. Роль перспективи в гібридній війні
1.4. Два модуси існування гібридної війни — фізична дійсність та дискурсивний конструкт
1.5. Конфлікт інтерпретацій
Примітки
Розділ 2. Гібридна реальність і світовий порядок
2.1. «Паралельний світ» як механізм гібридної війни
2.2. Гібридна війна як вияв конфлікту ціннісних моделей порядку
2.3. Геополітична та глобалізаційна парадигми стратегічного мислення
Примітка
Розділ 3. Сфери гібридної війни
3.1. Радикалізація світобуття
3.2. Світова криза демократії
3.3. Глобалізація економіки і гібридна війна
3.4. Боротьба за Європейський енергетичний ринок
3.5. Змагання за транспортно-­логістичне домінування
3.6. Криза моделі глобалізованого інформаційного простору
Примітки
Світова гібридна війна як породження російської геополітики
Розділ 4. Стратегія імперського реваншу
4.1. Консолідація політичного режиму
4.2. Реконструкція імперської ідентичності
4.3. Відродження великодержавних амбіцій
4.4. Опанування інструментів інформаційної війни
Примітки
Розділ 5. Внутрішні соціально-­економічні каталізатори російської агресії
5.1. Економічні детермінанти імперської політики
5.2. Криза економічної моделі РФ
5.3. Суспільне підґрунтя російської агресії
5.4. Мобілізаційні групи підтримки гібридної агресії
Примітки
Розділ 6. Геополітичний виклик Росії світові
6.1. Російська зовнішня політика як прояв ревізіонізму та логіки агресивного реалізму
6.2. Конфронтація із Заходом
6.3. Жорстке домінування РФ на пострадянському просторі
6.4. Жертви російської гібридної агресії
6.5. Стратегічні цілі гібридної агресії Росії проти Украї­ни
Примітки
Україна: передумови гібридної битви
Розділ 7. Україна — вимушена чи свідома «спокуса» для агресора?
7.1. Фасадна демократія і надмірна централізація влади
7.2. Декларативність безпекової політики
7.3. Економічна, фінансова і транзитна залежність
7.4. Енергетична пастка
Розділ 8. Недооцінена «м’яка» сила
8.1. Стратегічна дезорієнтованість зовнішньої політики
8.2. «Несмілива» культурна дипломатія
8.3. «Білі плями» в інформаційному просторі
Примітки
Особливості гібридної війни Росії проти України
Розділ 9. Війна на гуманітарному та внутрішньополітичному фронтах
9.1. Заперечення україн­ської ідентичності
9.2. Спроби впливу на політичні процеси
9.3. Інформаційне супроводження гібридної війни
Примітки
Розділ 10. Силові, спеціальні та дипломатичні операції
10.1. Військові рішення
10.2. Діяльність російських спецслужб в Украї­ні
10.3. Дипломатичне прикриття гібридної агресії
Розділ 11. Економічний вимір гібридної агресії
11.1. Торговельні війни як інструмент економічного тиску
11.2. «Енергетична зброя» в умовах гібридної війни
11.3. Посилення тінізації економіки як наслідок гібридної агресії
Примітки
Шлях до перемоги: The case of Ukraine
Розділ 12. Силова відповідь агресору
12.1. Формування нової якості сектору безпеки і оборони
12.2. Головні завдання подальшого реформування сектору безпеки і оборони
12.3. Відновлення та розвиток оборонної промисловості
Примітки
Розділ 13. Зрушення на шляху відновлення соціально-­економічного потенціалу
13.1. Гібридна агресія як каталізатор економічних трансформацій
13.2. Пожвавлення реального сектору
13.3. Започаткування процесів стабілізації фінансової системи
13.4. Кроки до енергетичної захищеності та захист критичної інфраструктури
13.5. Протидія соціальним інструментам гібридної війни
Примітки
Розділ 14. Локальні перемоги Украї­ни у гібридній війні
14.1. Націо­нальне самоусвідомлення
14.2. Реорганізація політичної системи
14.3. Новий вимір інформаційної політики Украї­ни
14.4. Активізація потенціалу гуманітарного сектору
14.5. Адаптація механізмів державної регіональної політики
Примітки
Гібридна війна і гібридний світ
Розділ 15. Реакція світу на гібридну агресію Росії проти України
15.1. Роль міжнародних безпекових організацій та форумів
15.2. Економічний тиск та політика санкцій
15.3. Активізація радикальних та анти-європейських сил на підтримку Росії
15.4. Мінський процес у фокусі світової політики
Примітки
Розділ 16. Обриси нової реальності
16.1. Руйнування системи міжнародної безпеки
16.2. Світ перед викликами глобальної російської пропаганди
16.3. Новий баланс сил і пошук міжнародно-­правових безпекових формул
Примітки
Висновки
Примітки
Післямова
Глосарій
Примітки
Харків
Фоліо
2017
Мова: Українська
ISBN 978-966-03-7760-8

Поділіться вашими враженнями про книгу

Жанри

Підписатися на новини

.