Князь Роман Мстиславич та його доба. Нариси історії політичного життя Південної Русі XII – початку XIII століття

Анотація

“Лютий Бузиріс”, “Рішельє півночі”, “Лев Волині”, “Карл Сміливий нашої історії” – такі яскраві порівняння застосовували відомі історики по відношенню до однієї з найцікавіших постатей вітчизняної давнини князя Романа Мстиславича. Зі сторінок цієї книги читачі довідаються про походження та дитинство південноруського володаря, про його сходження на політичний Олімп стародавньої Русі. В період правління князя Романа завдяки його титанічній діяльності на теренах Південно-Західної Русі виникло нове державно-політичне утворення – Галицько-Волинське князівство, здійснилися численні походи до половецьких степів, до ятвязьких пущ, до сусідньої Польщі. Автор робить спробу з’ясувати невідомі та загадкові сторінки політичної та особистої біографії князя, його родинні зв’язки, міжнародні контакти, вплив діяльності Романа на подальшу долю Волині та Галичини.
Книга розрахована на широке коло шанувальників історії, яким небайдуже славне і одночасно драматичне минуле нашої Батьківщини.

Зміст

Передмова
1. Історична пам’ять про князя Романа (частина перша)
Середньовічна історична думка про князя Романа Мстиславича
Російська історіографія XVIII – початку XX ст.
Князь Роман в літературі (XIX – першої половини XX ст.) з історії України та Польщі
Сучасні історичні дослідження про князя Романа
2. Походження і дитинство
Пращури князя Романа Мстиславича
Шлюб Мстислава Ізяславича і Агнеси
Народження Романа
Ім’я молодого княжича
Дитинство Романа
Новгородська епопея
3. Пора змужніння
Волинь в історії Русі
Дядько Романа Ярослав Ізяславич
Роман і Святослав Мстиславичі
Події в Бересті
Роман у “Слові о полку Ігоревім”
4. Боротьба за Галич
Галичина в історичному розвитку Русі
Війна за галицьку спадщину
Державний устрій удільної Русі
Боротьба за Галич наприкінці 80-х років XII ст.
Дипломатія Володимира Ярославича
Боротьба за гегемонію у Південній Русі
Битва на річці Мозгаві
Похід Романа на ятвягів
Роман Мстиславич – князь галицький
5. Від Києва до Завихоста
Похід на Київ 1202 р.
Київ у діяльності князя Романа (1203–1204 рр.)
“Добрий порядок” князя Романа
Останній похід князя Романа
Роман Мстиславич і папа Інокентій III
Галицько-Волинська Русь: держава чи не держава?
6. Історична пам’ять про князя Романа (частина друга, остання)
Образ Романа Мстиславича в пам’яті народів Східної Європи
Парадигма Романа в ідеологічному житті Русі XIII ст.
Післямова
Додатки
Географічний покажчик
Іменний покажчик
А. Автори історичних творів
Б. Головні історичні постаті
Бібліографія
Джерела
Історичні дослідження
Генеалогічна таблиця
Синхроністична таблиця
Примечания
Київ
Стилос
2001
248 сторінок
Мова: Українська
ISBN 966-7321-96-7

Поділіться вашими враженнями про книгу

.