З історії грошей України

,

Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Львівський банківський інститут Н. В. Дорофєєва 3. М. Комаринська З ІСТОРІЇ ГРОШЕЙ УКРАЇНИ Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів Київ –2000–Львів

Зміст

ПЕРЕДМОВА
Вступ до курсу «Історія грошей»
1. Історичні аспекти виникнення грошей
2. Нумізматика та її розвиток (з часів античності до сьогодення)
Тема 1 Монетне виготовлення в добу античності, середньовіччя та нового часу
1.1. Техніка виготовлення та класифікація випусків монет
1.2. Монетне господарство античної Греції
1.3. Монети міст — колоній Північного Причорномор'я
1.4. Римська монетна система
1.5. Основні етапи грошових відносин доби феодалізму і нового часу в країнах Європи
Тема 2 Грошовий обіг давньоруської держави
2.1. Поява грошового обігу на території сучасної України у перші століття нової ери
2.2. Формування грошової системи Київської Держави
2.3. Розвиток досліджень з історії грошових відносин Київської Русі
Тема 3 Грошова система українських земель XIV — XVIII століть
3.1. Грошова система українських земель, що перебували у складі Польщі та Литви (XIV — XVI СТ.)
3.2. Характеристика грошового господарства України XVII - XVIII століть
3.2.1. Грошовий обіг XVII століття
3.2.2. Грошове господарство козацько-гетьманської доби (XVII ст.)
3.2.3. Поширення грошової системи Російської імперії в Україні (XVIII ст.)
З.З. З історії львівського монетного двору
Тема 4 Історія грошового обігу в Україні зі середини XVIII ст. до 1917 року
4.1. Монетне господарство Галичини у складі Австрійської імперії (середина XVIII — кінець XIX ст.)
4.2. Історія грошей Росії кінця XVIII — ПОЧАТКУ XX СТ. (до 1917 р.) та її вплив на розвиток грошових відносин в Україні
Тема 5 Налагодження грошової справи у радянській Росії та СРСР (1917 — 1957)
5.1. Труднощі у грошовому господарстві перших років радянської влади в Росії (1917 — 1920)
5.2. Підготовка та проведення першої грошової реформи в СРСР (1922 — 1924)
5.3. Зміни у грошовій системі СРСР 1926 — 1957 років
Тема 6 Гроші української держави (1917 — 1920)
6.1. Початки державотворчого процесу України та формування власної грошової системи у 1917-1918 роках
6.2. Грошове господарство доби гетьманату, директорії (середина 1918-го — 1920 років)
6.3. Творці грошей України
Тема 7 Грошовий обіг поневолених українських земель (1918—1944)
7.1. Грошова система українських земель під владою Польщі, Чехо-Словаччини та Румунії (1918—1939)
7.1.1. Грошова система українських земель під владою Польщі
7.1.2. Грошова система українських земель у складі Чехо-Словаччини та Угорщини
7.1.3. Грошова система українських земель під владою Румунії
7.2. Грошова система українських земель 1939 - 1944 років
Тема 8 Грошові документи ОУН—УПА періоду боротьби за незалежність України (1942 — 1953)
Тема 9 Грошові реформи 1947 та 1961 років у СРСР. Виготовлення ювілейних монет
9.1. Грошова реформа 1947 року
9.2. Грошова реформа 1961 року
9.3. Виготовлення ювілейних і пам'ятних монет у СРСР
Тема 10 Формування грошової системи незалежної України (1991— 1999)
10.1. Введення в грошовий обіг України купоно-карбованця
10.2. Перша грошова реформа в Україні (1996 p.). Запровадження гривні
10.3. Загальна характеристика української національної валюти
10.4. Випуск пам'ятних і ювілейних монет
ПРО ЦЕ ЦІКАВО ДОВІДАТИСЬ
ВІДОМІ ЛЮДИ ПРО ГРОШІ
Київ-Львів
Національний банк України, Львівський банківський інститут
2000
165 сторінок
Мова: Українська
ISBN 966-7330-18-4

Поділіться вашими враженнями про книгу

Жанри

Підписатися на новини

.