Адміністративне право України

Анотація

У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його застосування визначаються основні питання курсу адміністративного права України.
Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

Зміст

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1 Державне управління й адміністративне право
ГЛАВА 1 Державне управління і виконавча влада
# 1. Управління як соціальне явище
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
# 2. Державне управління та його особливості
# 3. Принципи державного управління
# 4. Сутність виконавчої влади
# 5. Співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного права
# 6. Державне управління в умовах проведення в Україні адміністративної реформи
ГЛАВА 2 Предмет, метод і система адміністративного права України
# 1. Предмет адміністративного права
# 2. Метод адміністративного права
# 3. Принципи адміністративного права України
# 4. Система адміністративного права
# 5. Наука адміністративного права
ГЛАВА З Адміністративно-правові норми
# 1. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм
# 2. Джерела адміністративного права
# 3. Систематизація адміністративного права
ГЛАВА 4 Адміністративно-правові відносини
# 1. Поняття й основні риси адміністративно-правових відносин
# 2. Види адміністративно-правових відносин
РОЗДІЛ II Суб'єкти адміністративного права України
ГЛАВА 5 Громадяни
# 1. Основи адміністративно-правового статусу громадян
# 2. Права й обов'язки громадян у сфері виконавчої влади
# 3. Звернення громадян
# 4. Адміністративно-правовий статус іноземців і осіб без громадянства
ГЛАВА 6 Органи виконавчої влади
# 1. Ознаки та правове становище органів виконавчої влади
# 2. Види органів виконавчої влади
# 3. Система органів виконавчої влади та принципи її побудови
# 4. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади
# 5. Центральні органи виконавчої влади
# 6. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим та інших суб'єктів
ГЛАВА 7 Органи місцевого самоврядування
ГЛАВА 8 Державні службовці
# 1. Поняття, види та принципи державної служби
# 2. Правове регулювання державної служби
# 3. Посада й посадова особа
# 4. Державні службовці, їх види
# 5. Обов'язки та права державних службовців
# 6. Проходження державної служби
# 7. Відповідальність державних службовців
ГЛАВА 9 Підприємства й установи
# 1. Поняття, види та правові засади діяльності підприємств і установ
# 2. Правове становище адміністрації підприємств і установ
# 3. Порядок утворення та припинення діяльності підприємств і установ
ГЛАВА 10 Об'єднання громадян
Київ
Юрінком Інтер
2005
544 сторінок
Мова: Українська
ISBN 966-667-164-6

Поділіться вашими враженнями про книгу

Жанри

Підписатися на новини

.