Юридична психологія

Анотація

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Юридична психологія» юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Включає розділи загальної частини (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загальнопсихологічні основи; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу — судді, прокурора, адвоката, особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія).
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів, а також для працівників правоохоронних органів і тих, хто цікавиться проблемами юридичної психології.

Зміст

В. В. Бедь ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
ВСТУП
І. Загальна частина
Розділ 1 ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
§ 1. Предмет і завдання юридичної психології
§ 2. Історія розвитку юридичної психології
§ 3. Система юридичної психології
Розділ 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
§ 1. Методологічні принципи в юридичній психології
§ 2. Методи пізнання в юридичній психології
§ 3. Методи психологічного впливу на особистість
Розділ 3 ЗАГАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ В ЮРИДИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
§ 1. Поняття про психіку і свідомість особистості
§ 2. Психічні процеси
§ 3. Психічні властивості особистості
§ 4. Психічні стани особистості
§ 5.Соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності
II. Особлива частина
Розділ 4 Правова психологія
§ 1. Правова соціалізація
§ 2. Правова соціалізація і правослухняна поведінка особистості
§ 3. Психологічні умови дієвості правових норм
Розділ 5 КРИМІНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
§ 1. Поняття особистості злочинця і типологія злочинців
§ 2.Соціально-демографічна характеристика особистості злочинця
§ 3. Психологія неповнолітніх злочинців
§ 4. Психологія організованої злочинності
Розділ 6 Психологія злочинного діяння
§ 1. Психологічні причини злочинної поведінки
§ 2. Психологічна структура злочинного діяння
§ 3. Психологічні наслідки скоєного злочину
Розділ 7 ПСИХОЛОГІЯ СЛІДЧИХ ДІЙ
§ 1. Психологія огляду місця події
§ 2. Психологія обшуку і вилучення
§ 3. Психологія впізнання
§ 4. Відтворення обстановки і обставин події
§ 5. Психологія перевірки свідчень на місці
§ 6. Судово-психологічна експертиза
Розділ 8 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОПИТУ
§ 1. Психологія формування показань
§ 2. Психологія допиту потерпілого
§ 3. Психологія допиту підозрюваного і обвинуваченого
§ 4. Психологія допиту свідків
§ 5. Психологічні особливості допиту неповнолітніх
§ 6. Психологія очної ставки
Розділ 9 ПСИХОЛОГІЯ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (у кримінальних справах)
§ 1. Психологічна характеристика судової діяльності(при розгляді кримінальних справ)
§ 2. Психологія судді
§ 3. Психологічні особливості судового допиту
§ 4. Психологія судових суперечок і винесення вироку
Розділ 10 ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА Й АДВОКАТА (у кримінальних справах)
§ 1. Психологія прокурорської діяльності
§ 2. Психологічні особливості діяльності адвоката
§ 3. Психологічні аспекти відносин адвоката і прокурора в суді
§ 4. Судова етика в діяльності прокурора й адвоката
Розділ 11 ПСИХОЛОГІЯ СУДОВОЇ ПРОМОВИ
§ 1. Загальна характеристика психологічних засобів мови юриста
§ 2. Психотехніка судової промови
§ 3. Психологічні особливості промови судді, прокурора й адвоката в суді
Розділ 12 ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
§ 1. Деякі психологічні питання цивільно-правового регулювання у сфері економіки
§ 2. Психологічна характеристика цивільного процесу
§ 3. Психологічні особливості діяльності господарського суду
Розділ 13 ПСИХОЛОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ І СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
§ 1. Психологічна консультація в кримінальному процесі
§ 2. Судово-психологічна експертиза в кримінальному процесі
§ 3. Судово-психологічна експертиза в цивільному та адміністративному праві
Розділ 14 ВИПРАВНА (ПЕНІТЕНЦІАРНА) ПСИХОЛОГІЯ
§ 1. Психологія засудженого, завдання і умови ресоціалізації
§ 2. Психологічні аспекти організації життєдіяльності засуджених
§ 3. Методи вивчення особистості засудженого і психологічного впливу на нього в процесі перевиховання
Висновки
ДОДАТКИ
Додаток 1 Типи акцентуацій характеру
Додаток 2 Психологічні правила забезпечення інтенсивності, осмисленості і стійкості спостереження при огляді місця події
Додаток 3 Підготовка слідчого до обшуку
Додаток 4 Психологічні умови і прийоми допиту
Додаток 5 Допустимі прийоми психологічного впливу на допитуваного
Додаток 6 Психодіагностика причетності особи до правопорушення за відсутності доказів[26]
Додаток 7 Рекомендації для подолання психологічного бар'єра у спілкуванні захисника і підзахисного
Додаток 8 Засоби вираження юристом психолого-педагогічного такту в спілкуванні з людьми
Додаток 9 Структура судової промови
Додаток 10 Правила доказу в суперечці на судовому засіданні
Додаток 11 Логічні помилки в доказі висунутого юристом положення
Додаток 12 Характерні жести, знання яких важливе для судового оратора
Додаток 13 Психологічні елементи підготовки до привселюдного виступу
Додаток 14 Типи професійної мотивації
Примечания
Киев
МАУП
2004
436 сторінок
Мова: Українська
ISBN 966-608-376-0

Поділіться вашими враженнями про книгу

Жанри

Підписатися на новини

.