Кримінальне право. Особлива частина

, ,

Анотація

Кримінальне право України: Особлива частина: Підручик для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.Я. Тацій, В.В.
Кримінальне право, норми якого закріплені в Кримінальному Кодексі України1 (прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 p.), складається із двох органічно пов'язаних між собою частин — Загальної та Особливої. У Загальній частині зібрані принципові відправні положення: підстава кримінальної відповідальності, поняття злочину, мета та система покарань, підстави і порядок їх призначення, умови звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. В Особливій частині формулюються ознаки окремих злочинів із вказівкою на види покарань і межі, в яких вони можуть призначатися.

Зміст

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО: ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Розділ І. Поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів
§ 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
§ 2. Наукові основи кваліфікації злочинів
Розділ II. Злочини проти основ національної безпеки України
§ 1. Поняття злочинів проти основ національної безпеки України
§ 2. Види злочинів проти національної безпеки України
Розділ III. Злочини проти життя та здоров'я особи
§ 1. Злочини проти життя
§ 2. Злочини проти здоров'я
§ 3. Злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людини, які вчинюються у сфері медичного обслуговування
§ 4. Інші злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людини
Розділ IV. Злочини проти волі, честі та гідності особи
Розділ V. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Розділ VI. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
§ 1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
§ 2. Злочини проти виборчих прав громадян
§ 3. Злочини проти трудових прав громадян
§ 4. Злочини в сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності
§ 5. Злочини проти інших особистих прав і свобод людини і громадянина
§ 6. Злочини проти сім'ї
§ 7. Злочини проти свободи совісті
Розділ VII. Злочини проти власності
§ 1. Поняття і види злочинів проти власності
§ 2. Корисливі злочини, пов'язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб
§ 3. Корисливі злочини проти власності, не пов'язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб
§ 4. Некорисливі злочини проти власності
Розділ VIII. Злочини у сфері господарської діяльності
§ 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
§ 2. Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України
§ 3. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих суб'єктів
§ 4. Злочини у сфері банкрутства
§ 5. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів
§ 6. Злочини у сфері обслуговування споживачів
§ 7. Злочини у сфері приватизації державного та комунального майна
Розділ IX. Злочини проти довкілля
§ 1. Поняття і види злочинів проти довкілля
§ 2. Злочини проти екологічної безпеки
§ 3. Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря
§ 4. Злочини у сфері водних ресурсів
§ 5. Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу
Розділ X. Злочини проти громадської безпеки
§ 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
§ 2. Створення злочинної організації, терористичної групи та інших злочинних об'єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються ними чи пов'язані з ними
§ 3. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами
§ 4. Порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку
Розділ XI. Злочини проти безпеки виробництва
§ 1. Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва
§ 2. Злочини у сфері безпеки праці
§ 3. Інші злочини у сфері безпеки виробництва
Розділ XII. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
§ 1. Поняття та систематранспортних злочинів
§ 2. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту
§ 3. Злочини, що посягаютьна безпеку руху або експлуатаціїавтотранспорту і міського електротранспорту
§ 4. Інші злочини, що посягають на безпечну роботу транспорту
Розділ XIII. Злочини проти громадського порядку та моральності
§ 1. Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності
§ 2. Злочини проти громадського порядку
§ 3. Злочини проти моральності
Розділ XIV. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення
§ 1. Поняття і види злочинів проти здоров'я населення
§ 2. Злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров'я населення
§ 3. Злочини, пов'язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення
§ 4. Злочини, пов'язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу
§ 5. Інші злочини проти здоров'я населення
Розділ XV. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
§ 1. Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної таємниці або конфіденційної інформації
§ 2. Злочини, які посягаютьна недоторканність державного кордону
§ 3. Злочини, які порушуютьпорядок комплектуванняЗбройних Сил України, що забезпечує її обороноздатність
Розділ XVI. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян
§ 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян
§ 2. Злочини у сфері використання державних символів
§ 3. Злочини, пов'язанііз перешкоджанням діяльності організацій та об'єднань громадян
§ 4. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань
§ 5. Злочини у сфері використання документів і засобів отримання інформації
§ 6. Інші злочини проти авторитету держави і діяльності об'єднань громадян
Розділ XVII. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж
§ 1. Поняття злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж
§ 2. Види злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж
Розділ XVIII. Злочини у сфері службової діяльності
§ 1. Поняття злочинів у сфері службової діяльності
§ 2. Види злочинів у сфері службової діяльності
Розділ XIX. Злочини проти правосуддя
§ 1. Види злочинів проти правосуддя
§ 2. Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду
§ 3. Злочини, які посягають на життя, здоров'я, особисту безпеку, майно суддів, засідателів та інших учасників судочинства
§ 4. Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі
§ 5. Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання
Розділ XX. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
§ 1. Поняття та види військових злочинів
§ 2. Злочини проти порядку підлеглості і військової честі
§ 3. Злочини проти порядку проходження військової служби
§ 4. Злочини проти порядку користування військовим майном і його зберігання
§ 5. Злочини проти порядку експлуатації військової техніки
§ 6. Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших спеціальних служб
§ 7. Злочини проти встановленого , порядку збереження військової таємниці
§ 8. Військові службові злочини
§ 9. Злочини проти порядку несення служби на полі бою і в районі воєнних дій
§ 10. Злочини проти законів і звичаїв війни
Розділ XXI. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
§ 1. Поняття і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
§ 2. Злочини проти миру
§ 3. Злочини проти безпеки людства
§ 4. Злочини проти міжнародного правопорядку
Київ
Юрінком Інтер
2005
544 сторінок
Мова: Українська

Поділіться вашими враженнями про книгу

Жанри

Підписатися на новини

.